Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 11-11-2565 ]ร่วมงานวันสถาปนาครบรอบ 43 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
[ 11-11-2565 ]ร่วมงานแถลงข่าว การจัดงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2565
[ 11-11-2565 ]ร่วมพิธีเปิดร้าน The Premium@KU KPS (KASETATION)
[ 11-11-2565 ]แสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่น จากคณะเกษตร กำแพงแสน
[ 11-11-2565 ]ร่วมการแข่งขันฟุตบอล ฉลองครบรอบ 43 ปี วิทยาเขตกำแพงแสน
[ 11-11-2565 ]ประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะเกษตร กำแพงแสน รร.บางปลาม้า และ รร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
[ 09-11-2565 ]ถ่ายรายการเปิดบ้านการเกษตร เรื่อง การพัฒนาสายพันธ์เมล็ดพันธ์พื้นบ้าน กพส.
[ 09-11-2565 ]แนะนำหลักสูตรการเรียนการสอน และการสมัครเข้าศึกษาต่อในคณะเกษตร กำแพงแสน
[ 07-11-2565 ]แนะแนวหลักสูตรระดับปริญญาเอก ภายใต้โครง Joint Doctoral Degree Program ระหว่าง มก. กับ NU
[ 04-11-2565 ]นำส่งเอกสารข้อมูลโควตายุวเกษตรกร และโควตาบุตรหลานเกษตรกร
[ 04-11-2565 ]ร่วมพิธีทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน มก. ณ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม (วัดใต้) พระอารามหลวง
[ 03-11-2565 ]จัดบรรยายพิเศษเรื่อง "Chatbot คืออะไร? ผู้ช่วยอัจฉริยะที่ธุรกิจออนไลน์ต้องมี"
[ 03-11-2565 ]แนะนำหลักสูตรการเรียนการสอน โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา
[ 29-10-2565 ]ติดตามการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่สถานีวิจัยกาญจนบุรี
[ 28-10-2565 ]การสรรหาหัวหน้าภาควิชากีฏวิทยา: การนำเสนอแนวทางบริหารภาควิชา
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140