Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 13-06-2556 ]ต้อนรับคณะจาก University of Jember
[ 10-06-2556 ]ให้การต้อนรับนิสิตจากประเทศบังคลาเทศ
[ 10-06-2556 ]โครงการสอนน้องร้องเพลงเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2556
[ 08-06-2556 ]โครงการปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะเกษตร กำแพงแสน
[ 07-06-2556 ]8 ทศวรรษ 4 อาจารย์ สืบสานงานด้านปฐพี
[ 07-06-2556 ]ก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่ ปีการศึกษา 2556
[ 06-06-2556 ]พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์การศึกษาอุตสาหกรรมบริการนานาชาติ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
[ 05-06-2556 ]เลี้ยงขอบคุณนักกีฬา กีฬาบุคลากร ประจำปี 2556
[ 04-06-2556 ]รายงานตัวนิสิตชั้นปีที่ 1
[ 03-06-2556 ]โครงการพบผู้ปกครองนิสิต ชั้นปีที่ 1
[ 03-06-2556 ]ประชุมแนวนโยบายการปรับปรุงโครงสร้างคณะเกษตร กำแพงแสน
[ 01-06-2556 ]พิธีลงนามความร่วมมือกับ บ.เจียไต๋ จำกัด
[ 31-05-2556 ]ค่ายสนับสนุนความโดดเด่นทางการเกษตรและเทคโนโลยีทางการเกษตร (วมว.)
[ 30-05-2556 ]โครงการอบรมผลิตสื่อวีดิทัศน์อย่างง่าย : ใคร ๆ ก็ทำได้
[ 23-05-2556 ]เข้าแสดงความยินดีร้านสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2556
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140