Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 28-01-2567 ]โครงการศึกษาดูงานเสริมประสบการณ์สร้างความพร้อมนิสิตภาควิชาเกษตรกลวิธาน ประจำปีการศึกษา 2566
[ 28-01-2567 ]ร่วมกิจกรรม “ปั่น เดิน วิ่ง นนทรีเกมส์ 2567”
[ 27-01-2567 ]จัดการแข่งขันกีฬามวยสากลสมัครเล่น ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 49 นนทรีเกมส์
[ 27-01-2567 ]การประชุมผู้จัดการทีมกีฬามวยสากลสมัครเล่น และจับสลากแบ่งสาย
[ 27-01-2567 ]ร่วมพิธีเปิด โครงการ "KU SPORTS SGIENGE FAIR 2024" บริการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
[ 24-01-2567 ]การประชุมติดตามความก้าวหน้าแผนพัฒนาคุณภาพ กลุ่มก้าวหน้า (Final Reveiw) KU GROW 66
[ 21-01-2567 ]ร่วมการประชุมถ่ายทอดแผนปฏิบัติการ 4 ปี มก. (พ.ศ. 2567-2570)
[ 18-01-2567 ]บุคลากรเป็นวิทยากร โครงการจัดทำหลักสูตรสำหรับคนพิการสู่อาชีพเกษตรกรรมที่ยั่งยืน
[ 18-01-2567 ]รับมอบทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษา จากร้านครุยสุพรรณ
[ 18-01-2567 ]พิธีเปิดศูนย์ประสานงานการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 "นนทรีเกมส์ 2567"
[ 17-01-2567 ]รับมอบโล่ และเกียรติบัตร การสร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาเขตกำแพงแสน
[ 05-01-2567 ]พิธีมอบทุนการศึกษา “กองทุนเพื่อการศึกษากลุ่มมิตรผล”
[ 27-12-2566 ]บุคลากรรับโล่เชิดชูเกียรติ "บุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ประจำปี พ.ศ.2566"
[ 26-12-2566 ]บุคลากร ได้รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการ GLOBE
[ 25-12-2566 ]ร่วมโครงการขอบคุณบุคลากร วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2566
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140