Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร  
[ 14-05-2567 ]การแข่งขันกีฬาบุคลากรภายใน มก.กพส. ประจำปี 2567
[ 08-05-2567 ]พิธีลงนาม MOU โครงการ “ความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาการเลี้ยงโคนม ตามหลักการเกษตรกรรมเชิงฟื้นฟู”
[ 29-04-2567 ]ฝึกอบรมโครงการ “การประเมินผลการเรียน และการให้ Feedback เพื่อสร้าง Growth Mindsets”
[ 22-04-2567 ]กิจกรรม “เดิน-วิ่ง บริหารใจ” ทีมสีเหลือง
[ 04-04-2567 ]การนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการภาควิชา" ของผู้สมัครรับการสรรหา หัวหน้าภาควิชาสัตวบาล
[ 02-04-2567 ]ร่วมกิจกรรมปลูกข้าวด้วยวิธีการดำนา ในฐานการเรียนรู้แปลงนาข้าว ณ หมู่บ้านเด็กเฉลิมพระเกียรติฯ
[ 25-03-2567 ]ร่วมแสดงความยินดี วันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ครบรอบ 19 ปี
[ 16-03-2567 ]ศึกษาดูงาน บริษัท เค-เฟรช จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจผลิตและส่งออกมะพร้าวน้ำหอมครบวงจร
[ 02-03-2567 ]นิทรรศการงานวิจัย นวัตกรรม และโครงงานสหกิจศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเกษตร กําแพงแสน
[ 28-02-2567 ]โครงการประชุมสัญจรคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
[ 28-02-2567 ]งานเลี้ยงขอบคุณ คณะกรรมการและอาสาสมัคร ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 "
[ 28-02-2567 ]อาจารย์จากประเทศบราซิล ในการเข้าเยี่ยมชมภาควิชากีฏวิทยา และพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ด้านแมลง
[ 22-12-2566 ]กิจกรรม "ร้อยดวงใจ สู่ความสุขสดใส"
[ 27-11-2566 ]หารือเกี่ยวกับแนวทางการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับการผลิตไม้ผลที่มีมูลค่าสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในพื
[ 09-11-2566 ]Open house ~ เเนะนำคณะเกษตร กำแพงเเสน
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140