Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ข่าว  
 
หัวข้อข่าว โดย
[ 10-04-2567 ]ผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัยปฏิบัติการ สังกัดศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน (4235)

งานบริหารและธุรการ 
[ 09-04-2567 ]รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 1 อัตรา ครั้งที่ 2-2567 (อัตรา 632223)

งานบริหารและธุรการ 
[ 01-04-2567 ]เชิญสมัครร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผสมเทียมโค รุ่นที่ 19 (อบรม 24-26 เมษายน พ.ศ.2567)

สุนารี สว่างศรี
[ 01-04-2567 ]เชิญสมัคร อบรมโครงการการเตรียมตัวสู่การเป็นหมอพืช รุ่นที่ 15 (อบรม 8 พฤษภาคม 2567)

สุนารี สว่างศรี
[ 30-03-2567 ]การสรรหาหัวหน้าหน้าภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

งานบริหารและธุรการ 
[ 26-03-2567 ]รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ (สัมภาษณ์) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัยปฏิบัติการ สังกัดศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ (4235)

งานบริหารและธุรการ 
[ 22-03-2567 ]ขยายรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 1 อัตรา (632230)

งานบริหารและธุรการ 
[ 22-03-2567 ]การรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล จำนวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาสัตวบาล (632229)

งานบริหารและธุรการ 
[ 21-03-2567 ]ผลการคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ สังกัดภาควิชาเกษตรกลวิธาน จำนวน 1 อัตรา (0091)

งานบริหารและธุรการ 
[ 19-03-2567 ]เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ป.โท และ ป.เอก สาขาวิชาโรคพืช ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน

สุนารี สว่างศรี
[ 18-03-2567 ]รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัยปฏิบัติการ สังกัดศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน (4235)

งานบริหารและธุรการ 
[ 18-03-2567 ]ผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน (662076)

งานบริหารและธุรการ 
[ 15-03-2567 ]เชิญชวนร่วม...โครงการประกวดออกแบบการ์ตูนสัญลักษณ์ "น้องแก้วเจ้าจอม"

สุนารี สว่างศรี
[ 11-03-2567 ]ประกาศคณะเกษตร กำแพงแสน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นคณะเกษตร่ กำแพงแสน ประจำปี 2567

งานบริหารและธุรการ 
[ 07-03-2567 ]ผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป สังกัดภาควิชาปฐพีวิทยา จำนวน 1 อัตรา (4135)

งานบริหารและธุรการ 
[ 04-03-2567 ]รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ สังกัดภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน (อัตราเลขที่ 91)

งานบริหารและธุรการ 
[ 04-03-2567 ]รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

งานบริหารและธุรการ 
[ 21-02-2567 ]รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิจัย สังกัดภาควิชาพืชสวน (632219)

งานบริหารและธุรการ 
[ 16-02-2567 ]ผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน

งานบริหารและธุรการ 
[ 08-02-2567 ]รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สัมภาษณ์) ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสัตวบาล จำนวน 1 อัตรา

งานบริหารและธุรการ 
  « 1 2
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวประชุมวิชาการ/ทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม/บรรยาย
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140