Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ข่าว  
 
หัวข้อข่าว โดย
[ 15-07-2567 ]เชิญร่วมรับฟังการบรรยาย เรื่อง "ทิศทางการสนับสนุนทุนวิจัยด้านการเกษตร"

สุนารี สว่างศรี
[ 11-07-2567 ]การรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัยปฏิบัติการ จำนวน ๑ อัตรา สังกัดภาควิชาสัตวบาล (ปิดรับสมัคร 16 ส.ค.2567)

งานบริหารและธุรการ 
[ 10-07-2567 ]เชิญร่วมกิจกรรม "OPEN HOUSE CLGC" ณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง

สุนารี สว่างศรี
[ 08-07-2567 ]รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ สังกัดภาควิชาสัตวบาล จำนวน 1 อัตรา (672098)

งานบริหารและธุรการ 
[ 04-07-2567 ]ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาคิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 1 อัตรา ครั้งที่ 2-2567

งานบริหารและธุรการ 
[ 01-07-2567 ]รับงานสมัคร 2 ตำแหน่ง จาก กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์

สุนารี สว่างศรี
[ 01-07-2567 ]ประกาศ..เลื่อนการฝึกอบรมผสมเทียมโครุ่นที่ 20 และรับสมัครเพิ่ม

สุนารี สว่างศรี
[ 27-06-2567 ]รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ สังกัดภาควิชาเกษตรกลวิธาน จำนวน 1 อัตรา (632209)

งานบริหารและธุรการ 
[ 24-06-2567 ]ผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพืชไร่นา จำนวน 1 อัตรา (632223)

งานบริหารและธุรการ 
[ 18-06-2567 ]ผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ สังกัดภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน(4215)

งานบริหารและธุรการ 
[ 14-06-2567 ]รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ สังกัดภาควิชาพืชสวน จำนวน 1 อัตรา (672092)

งานบริหารและธุรการ 
[ 14-06-2567 ]รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 1 อัตรา (เลขอัตรา 672096)

งานบริหารและธุรการ 
[ 13-06-2567 ]รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ จำนวน 2 อัตรา (672100,672099)

งานบริหารและธุรการ 
[ 10-06-2567 ]รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ สังกัดภาควิชาเกษตรกลวิธาน จำนวน 1 อัตรา (632209)

งานบริหารและธุรการ 
[ 04-06-2567 ]รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ (สัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ สังกัดภาควิชาสัตวบาล จำนวน 1 อัตรา (อัตราเลขที่ 4215)

งานบริหารและธุรการ 
[ 04-06-2567 ]รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ สังกัดภาควิชาสัตวบาล จำนวน 1 อัตรา (อัตราเลขที่ 632229)

งานบริหารและธุรการ 
[ 24-05-2567 ]บริษัท โซตัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด รับสมัครงาน

สุนารี สว่างศรี
[ 20-05-2567 ]เปิดรับสมัครบุตร-หลาน ลูกค้าสยามคูโบต้า ลีสซิ่ง ส่งคลิปประกวดในหัวข้อ “ต้นกล้าพันธุ์ใหม่ หัวใจเกษตร”

สุนารี สว่างศรี
[ 17-05-2567 ]ผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย สังกัดภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน (632219)

งานบริหารและธุรการ 
[ 01-05-2567 ]การสรรหาหัวหน้าภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน


งานบริหารและธุรการ 
  « 1 2
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวประชุมวิชาการ/ทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม/บรรยาย
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140