Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ข่าว  
 
หัวข้อข่าว โดย
[ 24-05-2567 ]บริษัท โซตัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด รับสมัครงาน

สุนารี สว่างศรี
[ 23-05-2567 ]ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วม "การฝึกอบรมทักษะทางจิตวิทยาในการให้การปรึกษานิสิต" วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2567

สุนารี สว่างศรี
[ 20-05-2567 ]เปิดรับสมัครบุตร-หลาน ลูกค้าสยามคูโบต้า ลีสซิ่ง ส่งคลิปประกวดในหัวข้อ “ต้นกล้าพันธุ์ใหม่ หัวใจเกษตร”

สุนารี สว่างศรี
[ 17-05-2567 ]ผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย สังกัดภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน (632219)

งานบริหารและธุรการ 
[ 17-05-2567 ]ประกาศคณะเกษตร กำแพงแสน เรื่อง ผลการจัดแขนงวิชา และย้ายหลักสูตร ปีการศึกษา 2566

สุภัค ถาวรนิติกุล
[ 16-05-2567 ]รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สัมภาษณ์) ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาพืชไร่นา (632223)

งานบริหารและธุรการ 
[ 11-05-2567 ]รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ สังกัดภาควิชาสัตวบาล จำนวน 1 อัตรา

งานบริหารและธุรการ 
[ 09-05-2567 ]รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ สังกัดภาควิชาสัตวบาล จำนวน 1 อัตรา (632229)

งานบริหารและธุรการ 
[ 07-05-2567 ]ประกาศเลื่อนวันอบรม โครงการการเตรียมตัวสู่การเป็นหมอพืช รุ่นที่ 15 เรื่อง “เทคนิคการวินิจฉัยโรคพืช” เป็นวันที่ 10 มิถุนายน 2567

สุนารี สว่างศรี
[ 01-05-2567 ]การสรรหาหัวหน้าภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน


งานบริหารและธุรการ 
[ 30-04-2567 ]เปิดอบรม "การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร" หลายหลักสูตร

สุนารี สว่างศรี
[ 29-04-2567 ]การับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 2 อัตรา สังกัดศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ (672099, 672100)

งานบริหารและธุรการ 
[ 29-04-2567 ]รับสมัคร โครงการฝึกอบรมการจัดการศัตรูพืชอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 13 เรื่อง "สารเคมีควบคุมศัตรูพืชที่สำคัญ"

สุนารี สว่างศรี
[ 29-04-2567 ]การรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร จำนวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาเกษตรกลวิธาน (632209)

งานบริหารและธุรการ 
[ 25-04-2567 ]การรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร จำนวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาพืชสวน (672092)

งานบริหารและธุรการ 
[ 24-04-2567 ]เชิญสมัคร..อบรมหลักสูตร "การประยุกต์ใช้ระบบ GHPs HACCP สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร เครื่องดื่ม น้ำบริโภค และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร "

สุนารี สว่างศรี
[ 23-04-2567 ]รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาพืชไร่นา

งานบริหารและธุรการ 
[ 23-04-2567 ]การรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล จำนวน ๑ อัตรา สังกัดภาควิชาสัตวบาล (672098)

งานบริหารและธุรการ 
[ 22-04-2567 ]ผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

งานบริหารและธุรการ 
[ 17-04-2567 ]รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 2 อัตรา (662075 และ 632231)

งานบริหารและธุรการ 
  « 1 2
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวประชุมวิชาการ/ทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม/บรรยาย
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140