Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ข่าว  > ข่าวรับสมัครงาน  
 
หัวข้อข่าว โดย
[ 21-02-2567 ]รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิจัย สังกัดภาควิชาพืชสวน (632219)

งานบริหารและธุรการ 
[ 08-02-2567 ]รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สัมภาษณ์) ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสัตวบาล จำนวน 1 อัตรา

งานบริหารและธุรการ 
[ 18-01-2567 ]รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาเกษตรกลวิธาน รับสมัครถึงวันที่16 ก.พ.2567

งานบริหารและธุรการ 
[ 16-01-2567 ]รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย ปฏิบัติการ สังกัดภาควิชาพืชสวน (632219)

งานบริหารและธุรการ 
[ 09-01-2567 ]รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัยปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา สังกัดศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน (อัตราเลขที่ 4235)

งานบริหารและธุรการ 
[ 08-01-2567 ]รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 1 อัตรา (พ.1109)

งานบริหารและธุรการ 
[ 05-01-2567 ]รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสัตวบาล สาขาวิชาโภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ (632232) รับสมัครถึงวันที่ 29 มี.ค.2567

งานบริหารและธุรการ 
[ 05-01-2567 ]รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพืชไร่นา สาขาวิชาสรีรวิทยาการผลิตพืช (632223) รับสมัครถึงวันที่ 29 มี.ค.2567

งานบริหารและธุรการ 
[ 14-12-2566 ]รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 2 อัตรา รับสมัครถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

งานบริหารและธุรการ 
[ 22-11-2566 ]รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 1 อัตรา (อัตราเลขที่2708) รับสมัครถึงวันที่ 29 ธ.ค.2566

งานบริหารและธุรการ 
[ 20-11-2566 ]ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป สังกัดภาควิชาปฐพีวิทยา

งานบริหารและธุรการ 
[ 22-08-2566 ]รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน (อัตราเลขที่ 632230)

งานบริหารและธุรการ 
  « 1
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140