Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม อื่นๆ  
[ 25-04-2567 ]จัดเลี้ยงขอบคุณบุคลากร ในการร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ 2567 ของวิทยาเขตกำแพงแสน
[ 24-04-2567 ]อบรม "เกณฑ์มาตรฐานทางการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์"
[ 13-03-2567 ]HAPPY PLACE CENTER สัญจรมา คณะเกษตร กำแพงแสน กับกิจกรรม “Color and Activity Relax”
[ 12-03-2567 ]ร่วมงานเสวนา “Is Thailand Ready for BSF? ประเทศไทยพร้อมหรือยังสำหรับแมลง BSF”
[ 07-03-2567 ] รับมอบของบริจาค จาก บริษัท บีจี อลูมิเนียม จำกัด (สาขา00003) ส่งต่อให้แก่โรงเรียนวัดท่าเสา
[ 23-02-2567 ]ร่วมกิจกรรมภาพไหน...ใครเอ่ย ?
[ 28-01-2567 ]ร่วมกิจกรรม “ปั่น เดิน วิ่ง นนทรีเกมส์ 2567”
[ 27-01-2567 ]จัดการแข่งขันกีฬามวยสากลสมัครเล่น ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 49 นนทรีเกมส์
[ 27-01-2567 ]ร่วมพิธีเปิด โครงการ "KU SPORTS SGIENGE FAIR 2024" บริการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
[ 27-01-2567 ]การประชุมผู้จัดการทีมกีฬามวยสากลสมัครเล่น และจับสลากแบ่งสาย
[ 18-01-2567 ]พิธีเปิดศูนย์ประสานงานการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 "นนทรีเกมส์ 2567"
[ 25-12-2566 ]ร่วมโครงการขอบคุณบุคลากร วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2566
[ 15-12-2566 ]ร่วมงานแถลงข่าว “กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 นนทรีเกมส์ 2567”
[ 07-12-2566 ]ร่วมพิธีเปิดงาน "เครือข่ายมหาวิทยาลัยเชื่อมโยงพันธมิตร สร้างเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน จังหวัดนครปฐม"
[ 09-11-2566 ]พิธีมอบทุนการศึกษา กองทุนเจียไต๋ ดร.มนู-ดร.มนัส เจียรวนนท์
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140