Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 12-07-2562 ]โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้นิสิต
[ 10-07-2562 ]ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562 ณ วัดดอนมะกอก
[ 09-07-2562 ]ผู้นำนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสนพบคณบดี
[ 07-07-2562 ]โครงการผู้บริหาร มก. พบสื่อมวลชน ประจำปี 2562 เยี่ยมชมคณะฯ
[ 06-07-2562 ]ซ้อม internal audit ISO 9001:2015 คณะเกษตร กำแพงแสน
[ 05-07-2562 ]การประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 6
[ 05-07-2562 ]กิจกรรมรู้เรียน รู้เล่น รู้คิด
[ 04-07-2562 ]พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอฯ
[ 03-07-2562 ]ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา กพส. ประจำปี 2562
[ 01-07-2562 ]วปอ. รุ่นที่ 61 ดูงานโคเนื้อ
[ 28-06-2562 ]โครงการผสมเทียมโค” รุ่นที่ 6
[ 28-06-2562 ]เทคนิคการตรวจติดตามภายในระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001-2015
[ 26-06-2562 ]เสวนาวิชาการยุทธศาสตร์การวิจัยเชิงพื้นที่
[ 24-06-2562 ]โครงการพบผู้ปกครองนิิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
[ 24-06-2562 ]ฝึกอบรมนานาชาติ เรื่องเครื่องจักรเกษตรในการผลิตข้าวและเครื่องสีข้าวระดับชุมชนต้นแบบ-ไนจีเรีย
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140