Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 09-02-2559 ]ร่วมแนะแนวหลักสูตรฯ ในงาน เปิดรั้วโรงเรียนวัดสุทธิวราราม (Open house)
[ 08-02-2559 ]สอบสัมภาษณ์โครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรมฯ 2559 (รอบแรก)
[ 05-02-2559 ]สอบสัมภาษณ์ โครงการโควตาพิเศษ-สำหรับบุตรเกษตรกร 2559
[ 03-02-2559 ]พิธีมอบใบประกาศ แก่ Mr.Yuta Kuroiwa นักศึกษาปริญญาโท จากประเทศญี่ปุ่น
[ 02-02-2559 ]ร่วมพิธีวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ ในวาระครบรอบ 73 ปี แห่งการสถาปนา มก.
[ 29-01-2559 ]รศ.บพิตร ตั้งวงศ์กิจ ให้การต้อนรับผู้บริหารของ Sugar Regulatory Administration (SRA) เข้าศึกษาดูงาน
[ 29-01-2559 ]โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อใน มก. กพส. (โควตารับตรง) 2559
[ 28-01-2559 ]อินเดีย เข้าศึกษาดูงานด้านเครื่องจักรกลการเกษตรและระบบการบริหารจัดการในไร่อ้อยขนาดใหญ่
[ 27-01-2559 ]คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด เยี่ยมเยียนนักศึกษาทุนไทยบริดจสโตน ประจำปี 2
[ 26-01-2559 ]รายการ “U-Station สถานีในฝัน” เข้าถ่ายทำรายการเกี่ยวกับภาควิชาเกษตรกลวิธาน
[ 25-01-2559 ]ไนจีเรีย เข้าศึกษาดูงาน ภาควิชาเกษตรกลวิธาน
[ 22-01-2559 ]ร่วมการวิพากษ์หลักสูตร วท.บ. สาขาเกษตรกลวิธาน มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่
[ 20-01-2559 ]โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก ณ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จ.กาญจนบุรี
[ 18-01-2559 ]โครงการฝึกอบรมผสมเทียมโค รุ่นที่ 2/58
[ 16-01-2559 ]โครงการฝึกอบรม การจัดทรงและตัดแต่งทรงพุ่มไม้ผล
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140