Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 30-06-2554 ]คณบดีฯ พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลด้านประกันคุณภาพกับคณะกรรมการ
[ 30-06-2554 ]ผศ.น.สพ.ดร.สุเจตน์ ชื่นชม รองคณบดีวิทยาเขตกำแพงแสน บัณฑิตวิทยาลัย มอบดอกไม้แสดงความยินดี
[ 25-06-2554 ]ภาพกิจกรรมโครงการสืบสานตำนานเกษตร (ดำนา)
[ 09-06-2554 ]ภาพกิจกรรมโครงการ "เปิดบ้านเกษตร กำแพงแสน สู่ดินแดนวิทยาศาสตร์เกษตรแห่งแผ่นดิน"
[ 06-06-2554 ]ภาพกิจกรรมโครงการสอนน้องร้องเพลงเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2554
[ 31-05-2554 ]ประมวลภาพโครงการปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะเกษตร กำแพงแสน
[ 30-05-2554 ]ประมวลภาพโครงการพบผู้ปกครองนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะเกษตร กำแพงแสน
[ 28-05-2554 ]ประมวลภาพวันปิดโครงการค่ายเยาวชนบริหารการเกษตร รุ่นที่ 4
[ 25-05-2554 ]ประมวลภาพวันเปิดโครงการค่ายเยาวชนบริหารการเกษตร รุ่นที่ 4
[ 11-05-2554 ]ประมวลภาพการสอบสัมภาษณ์สำหรับการรับนิสิตในระบบกลาง (Admissions)
[ 07-04-2554 ]ประมวลภาพงานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2554
[ 05-04-2554 ]ประมวลภาพพิธีเปิด-ปิด กีฬาบุคลากรภายในวิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2554
[ 04-04-2554 ]ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาบุคลากร
[ 31-03-2554 ]ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาบุคลากร
[ 24-03-2554 ]ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาบุคลากร
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140