Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
บริษัท วาย.วี.พี.เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด เข้าพบในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2566
สถานที่ : ณ ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 27-01-2566เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธวัชชัย อินทร์บุญช่วย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ได้รับมอบหมายจากคณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาพร พันธุ์กมลศิลป์ หัวหน้าภาควิชาปฐพีวิทยา และผศ.อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์ ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก บริษัท วาย.วี.พี.เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด นำโดย คุณวรารัตน์ วีรยวรางกูร รองประธานกรรมการบริษัทฯ และ คุณสราวุธ อุ่นเรือน ผู้จัดการบริษัทฯ เข้าพบในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2566 ทั้งยังได้ปรึกษาหารือความร่วมมือด้านวิชาการร่วมกัน ณ ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140