Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) พบในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2566
สถานที่ : ณ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 25-01-2566เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยสิทธิ์ ทองจู คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ ทีมผู้บริหาร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณจุฑารัตน์ พัฒนาทร ผู้อำนวยการ ฝ่ายประกันคุณภาพ เข้าพบในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2566 ทั้งยังได้ปรึกษาหารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน ณ ห้อง ดร.มนู เจียรวนนท์ คณะเกษตร กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140