Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 26-11-2558 ]รายการ "เพื่อนเกษตร" ทางช่อง 7 สี เข้าถ่ายทำสารคดีสั้นเกี่ยวกับพืชสมุนไพร "สิงหโมรา"
[ 25-11-2558 ]ต้อนรับคณาจารย์และนิสิต โครงการนิสิตแลกเปลี่ยน ม.นาโกย่า ญี่ปุ่น
[ 25-11-2558 ]เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร เข้ารับการฝึกอบรมความรู้ด้านดินและปุ๋ย
[ 24-11-2558 ]งาน “Aggie Road ครั้งที่ 9 : ลอยรักลอยLOVE”
[ 23-11-2558 ]ร่วมกิจกรรม ปั่น เดิน วิ่ง เพื่อสุขภาพ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
[ 23-11-2558 ]โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกแนะแนวหลักสูตร ณ โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา
[ 23-11-2558 ]หลักสูตรอบรมระยะสั้นในหัวข้อ “โภชนาการอาหารสัตว์น้ำ”(อะกริ-สคูล)
[ 20-11-2558 ]ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน มก. ประจำปี 2558
[ 19-11-2558 ]ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี มก. กพส. 2558 ถวาย ณ วัดป่าศรัทธาธรรม
[ 19-11-2558 ]งาน JOB FAIR
[ 18-11-2558 ]ร่วมแนะแนวหลักสูตร ในงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 20
[ 17-11-2558 ]โครงการ “แสดงความยินดีกับ ดร.เอนก ลิ่มศรีวิไล -ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ฯ
[ 17-11-2558 ]การบรรยาย หัวข้อเรื่อง “กว่าเป็นปาล์มน้ำมันพันธุ์ไทย” โดย ดร.เอนก ลิ่มศรีวิไล
[ 13-11-2558 ]นิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน นำเสนอผลงาน ภายใต้โครงการ Model UN Conference 2015
[ 12-11-2558 ]ร่วมโครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ เกษตร กำแพงแสน
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140