Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 20-04-2565 ]อบรมการบริหารหลักสูตรตามแนวทางการมุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (OBE)
[ 12-04-2565 ]สอบ exit-exam รายวิชาพื้นฐานเกษตรศาสตร์
[ 10-04-2565 ]กิจกรรม “พัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำและส่งมอบงาน ประจำปีการศึกษา 2564”
[ 09-04-2565 ]กิจกรรมดำนาฯ โครงการเสริมสร้างทักษะทางการเกษตร
[ 09-04-2565 ]สำรวจแหล่งน้ำใต้ผิวดิน ในพื้นที่สถานีวิจัยกาญจนบุรี คณะเกษตร กำแพงแสน
[ 08-04-2565 ]ร่วมงานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565 กพส.
[ 07-04-2565 ]เสวนาวิชาการ ผลจากสงคราม!!! วิกฤตปุ๋ยแพงกับแสงที่ปลายอุโมงค์ ทางเลือกทางรอดฯ
[ 02-04-2565 ]การรับฟังคำปรึกษา ครั้งที่ 8 โครงการ KU GROW
[ 01-04-2565 ]ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
[ 30-03-2565 ]นำเสนอแนวคิดการจัดการความรู้ ในโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Pitching Day
[ 30-03-2565 ]ร่วมแสดงความยินดี คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ วาระที่สอง
[ 28-03-2565 ]ประชุมและสำรวจพื้นที่ หมู่บ้านเด็กเฉลิมพระเกียรติฯ
[ 24-03-2565 ]แสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ครบรอบ 17 ปี
[ 23-03-2565 ]พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2563
[ 22-03-2565 ]ร่วมในกิจกรรม เยี่ยมชมโครงการหน่วยทดสอบมาตรฐานเครื่องจักรกลการเกษตร
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140