Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 20-09-2561 ]โครงการแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 วิทยาเขตกำแพงแสน
[ 20-09-2561 ]อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้สารสกัดธรรมชาติในการสร้างตำรับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
[ 18-09-2561 ]โครงการรวมพลังใจสานรักและผูกพัน ประจำปี 2561
[ 15-09-2561 ]กิจกรรม 4-H Club ระดับอุดมศึกษา
[ 15-09-2561 ]ร่วมกิจกรรมวันพัฒนาวิทยาเขตกำแพงแสน
[ 14-09-2561 ]โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผสมเทียมโค รุ่นที่ 3
[ 14-09-2561 ]ผลงานจากคณะเกษตร กำแพงแสน คว้ารางวัลชนะเลิศสุดยอดไอเดีย ด้าน UAV Application 2018
[ 12-09-2561 ]โครงการธรรมะเพื่อการพัฒนาชีวิต ภาควิชาเกษตรกลวิธาน
[ 11-09-2561 ]รับการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2560
[ 10-09-2561 ]นิสิตได้รับรางวัล Best Presentation Award โครงการ Model UN conference 2018
[ 08-09-2561 ]กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตและบุคลากร ภาควิชาเกษตรกลวิธาน
[ 07-09-2561 ]ร่วมพิธีเปิดหอประวัติ มก. กพส.
[ 06-09-2561 ]ผู้บริหารห้างบลูพอร์ต เข้าพบคณบดีเพื่อปรึกษาความร่วมมือทางบริการวิชาการ
[ 06-09-2561 ]พิธีไหว้ครู ภาควิชาเกษตรกลวิธาน
[ 04-09-2561 ]คณาจารย์ภาควิชาเกษตรกลวิธาน ได้รับเชิญเป็นวิทยากร
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140