Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 03-10-2554 ]งานงานเกษตรรวมใจ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย ปี พ.ศ. 2554
[ 30-09-2554 ]มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ เนื่องในวันสถาปนาครบรอบ 20 ปี สถาบันฯ
[ 28-09-2554 ]ประชุมโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักส่งเสริมเผยแพร่และฝึกอบรม กำแพงแสนกับคณะเกษตร กำแพงแสน
[ 25-09-2554 ]นิทรรศการบริการวิชาการ คลินิกเกษตร ในโครงการพระดาบสสัญจร ครั้งที่ 65
[ 21-09-2554 ]งานรวมพลังใจ สานรักและผูกพัน ประจำปี 2554
[ 20-09-2554 ]รายการ “หนึ่งในพระราชดำริ” สัมภาษณ์ ศ.ดร.ทิพย์วดี อรรถธรรม
[ 19-09-2554 ]พิธีรับทุนการศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา 2554 Mizuho Asian Fund
[ 17-09-2554 ]บูธแนะนำหลักสูตรคณะเกษตร กำแพงแสน ในงานติวแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2554
[ 16-09-2554 ]กิจกรรมโครงการขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2554
[ 14-09-2554 ]บรรยายพิเศษ จาก Prof. Dr.Jeffrey Miller Prof. Dr.Jeffrey Miller ผู้เชี่ยวชาญด้านกีฏวิทยา
[ 14-09-2554 ]ต้อนรับรศ.ดำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย และนาวาเอกหญิงศรีศุภรณ์ รุธิรวัฒน์ จากสมศ.
[ 10-09-2554 ]กิจกรรมค่ายเยาวชนบริหารการเกษตร รุ่นที่ 5 ทัศนศึกษาวิทยาเขตกำแพงแสน และปิดค่าย
[ 09-09-2554 ]กิจกรรมค่ายเยาวชนบริหารการเกษตร รุ่นที่ 5 ทัศนศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดนครปฐม
[ 08-09-2554 ]กิจกรรมค่ายเยาวชนบริหารการเกษตร รุ่นที่ 5
[ 07-09-2554 ]เปิดค่ายเยาวชนบริหารการเกษตร รุ่นที่ 5
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140