Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 05-04-2566 ]ร่วมกิจกรรม “ปลูกต้นกัลปพฤกษ์”
[ 05-04-2566 ]ร่วมกิจกรรม “อธิการบดีพบผู้บริหารและบุคลากรของส่วนงานวิทยาเขตกำแพงแสน”
[ 04-04-2566 ]โครงการเตรียมตัวสู้สู่โลกกว้าง
[ 04-04-2566 ]ทำบุญภาควิชาพืชไร่นา และพิธีรดน้ำขอพร
[ 04-04-2566 ]ร่วมแสดงความยินดี วันคล้ายวันสถาปนาคณะอุตสาหกรรมบริการ ครบรอบ 1 ปี
[ 31-03-2566 ]ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
[ 24-03-2566 ]ร่วมแสดงความยินดี วันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ครบรอบ 18 ปี
[ 24-03-2566 ]ให้คำปรึกษาในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านแมลง
[ 23-03-2566 ]The 24th Joint Graduate Student Seminar สัมมนาร่วมวิทยาเขต ครั้งที่ 24
[ 22-03-2566 ]ประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการดำเนินงาน โครงการ Food Innopolis @Kasetsart
[ 16-03-2566 ]พิธีมอบรางวัลบุคลากรผู้มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ประจำปี 2565
[ 16-03-2566 ]งาน “20 ปี ครบรอบวันสถาปนาคณะเกษตร กำแพงแสน”
[ 14-03-2566 ]ต้อนรับคณะผู้แทนจาก Okayama University ประเทศญี่ปุ่น ในการประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการ
[ 14-03-2566 ]ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจาก Tokyo University of Agriculture and Technology ประเทศญี่ปุ่น
[ 13-03-2566 ]กิจกรรมปรุงอาหารโดยใช้มะเขือเทศสีดาทิพย์พันธุ์ใหม่
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140