หน้าแรก  |   ห้องประชุม  |   ตารางการใช้งาน  |   แบบฟอร์มขอใช้  |   เข้าระบบ  |   ติดต่อเรา     
   
ห้องเสรี-สมพร ทรัพยสาร (ห้องประชุม 1)
ห้องประชุม 2
ห้องธีระ สูตะบุตร (ห้องประชุม 3)
ห้องเอนกประสงค์
   
 
 
User :  >>   
 
ห้องประชุมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
  ชื่อห้องประชุม รายละเอียดห้อง
    ห้องเสรี-สมพร ทรัพยสาร (ห้องประชุม 1) ความจุ 40 คน
    ห้องประชุม 2 ความจุ 15 คน
    ห้องธีระ สูตะบุตร (ห้องประชุม 3) ความจุ 70 คน
    ห้องเอนกประสงค์ ความจุ 80 คน
     
 
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล  หน่วยบริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140  ติดต่อ agrdmd@ku.ac.th  โทร.3307