หน้าแรก  |   ห้องประชุม  |   ตารางการใช้งาน  |   แบบฟอร์มขอใช้  |   เข้าระบบ  |   ติดต่อเรา     
   
ห้องเสรี-สมพร ทรัพยสาร (ห้องประชุม 1)
ห้องประชุม 2
ห้องธีระ สูตะบุตร (ห้องประชุม 3)
ห้องเอนกประสงค์
   
 
 
User :  >>   
 
  ข้อมูลติดต่อ
 
    การใช้งาน  
บุคลากรคณะเกษตร กำแพงแสน สามารถใช้งานระบบบริหารจัดการห้องประชุมคณะเกษตร กำแพงแสน ได้โดยใช้ Account กลางของหน่วยงานของท่าน (Account เดียวกับ ระบบรถยนต์ส่วนกลางคณะเกษตร กำแพงแสน )
   
 
    ผู้ดูแล  
น.ส.กรทิพย์ จันทนิยม
โทร. 3300 ต่อ 102
E-mail agrktc@ku.ac.th
   
 
 
 
 
 
 
 
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล  หน่วยบริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140  ติดต่อ agrdmd@ku.ac.th  โทร.3307