หน้าแรก  |   ห้องประชุม  |   ตารางการใช้งาน  |   แบบฟอร์มขอใช้  |   เข้าระบบ  |   ติดต่อเรา     
   
ห้องเสรี-สมพร ทรัพยสาร (ห้องประชุม 1)
ห้องประชุม 2
ห้องธีระ สูตะบุตร (ห้องประชุม 3)
ห้องเอนกประสงค์
   
 
 
User :  >>   
 
รายการใช้ห้องประชุมคณะเกษตร กำแพงแสน ประจำวันที่    
 
    ห้องเสรี-สมพร ทรัพยสาร (ห้องประชุม 1)
เวลา ผู้ขอใช้ หน่วยงาน จุดประสงค์ หมายเหตุ
ไม่มีรายการใช้งาน
       
    ห้องประชุม 2
เวลา ผู้ขอใช้ หน่วยงาน จุดประสงค์ หมายเหตุ
09:00-11:00 สุภัค ถาวรนิติกุล สำนักงานเลขานุการคณะเกษตร กำแพงแสน สอบนิสิตวิชาอาหารเพื่อมนุษยชาติ อุปกรณ์ : -
อาหารว่าง : ไม่ขอใช้บริการ
       
    ห้องธีระ สูตะบุตร (ห้องประชุม 3)
เวลา ผู้ขอใช้ หน่วยงาน จุดประสงค์ หมายเหตุ
ไม่มีรายการใช้งาน
       
    ห้องเอนกประสงค์
เวลา ผู้ขอใช้ หน่วยงาน จุดประสงค์ หมายเหตุ
ไม่มีรายการใช้งาน
       
   
 
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล  หน่วยบริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140  ติดต่อ agrdmd@ku.ac.th  โทร.3307