Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ข่าว  
คณะเกษตร กำแพงแสน เปิดรับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมโครงการ ค่ายเยาวชนบริหารการเกษตร รุ่นที่ 7
ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มประกาศเมื่อ : 09-07-2556สิ้นสุดเมื่อ : 15-08-2556 อ่าน 1223 ครั้ง ประกาศโดย : ลลิดา มะศิริ
 
คณะเกษตร กำแพงแสน เปิดรับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมโครงการ ค่ายเยาวชนบริหารการเกษตร รุ่นที่ 7 ในระหว่างวันที่ 28 - 31 สิงหาคม 2556 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 15 สิงหาคม 2556 รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบด้านล่าง
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางกิจกรรม
ใบสมัคร
 
 
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวสอบราคา
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
Banner
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140