Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ข่าว  > ข่าวรับสมัครงาน  
 
หัวข้อข่าว โดย
[ 29-05-2563 ]รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาเอก
สังกัดคณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 7 อัตรา


งานบริหารและธุรการ 
[ 28-05-2563 ]ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 3 อัตรา สังกัดโครงการจัดตั้งภาควิชานวัตกรรมอาหารปลอดภัย

งานบริหารและธุรการ 
[ 27-05-2563 ]รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา สังกัดศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ

งานบริหารและธุรการ 
[ 21-05-2563 ]รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ภาความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อัตราเลขที่ พ.๑๑๘ สังกัดสำนักงานเลขานุการคณะเกษตร กำแพงแสนงานบริหารและธุรการ 
[ 19-05-2563 ]รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานเลขานุการ

งานบริหารและธุรการ 
[ 16-05-2563 ]รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก สาขาสัตวศาสตร์ ด้านโภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ สังกัดภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

งานบริหารและธุรการ 
[ 11-05-2563 ]รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา สังกัด ภาควิชาพืชสวน

งานบริหารและธุรการ 
[ 21-04-2563 ]ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 1 อัตรา ครั้งที่ 4

งานบริหารและธุรการ 
[ 21-04-2563 ]รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานเลขานุการคณะเกษตร กำแพงแสน ปิดรับสมัคร 15 พฤษภาคม 2563

งานบริหารและธุรการ 
[ 14-04-2563 ]รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 3 อัตรา สังกัดโครงการจัดตั้งภาควิชานวัตกรรมอาหารปลอดภัย ถึงวันที่ 22 พ.ค.2563

งานบริหารและธุรการ 
[ 23-03-2563 ]เลื่อนการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อัตราเลขที่ พ.๑๑๘ สังกัดสำนักงานเลขานุการคณะเกษตร กำแพงแสน

งานบริหารและธุรการ 
[ 06-02-2563 ]รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน ถึงวันที่ 29 พ.ค.2563

งานบริหารและธุรการ 
 
หน้า 1 / 1 [ 1 ]
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวสอบราคา
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140