Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ข่าว  > ข่าวรับสมัครงาน  
 
หัวข้อข่าว โดย
[ 18-05-2562 ]รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2562

งานบริหารและธุรการ 
[ 03-05-2562 ]รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (สัมภาษณ์) สังกัดภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน สัมภาษณ์วันที่ 16 พ.ค.2562

งานบริหารและธุรการ 
[ 19-04-2562 ]รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย สังกัดภาควิชาสัตวบาล จำนวน 1 อัตรา คณะเกษตร กำแพงแสน

งานบริหารและธุรการ 
[ 09-04-2562 ]รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (สัมภาษณ์) สังกัดโครงการจัดตั้งภาควิชานวัตกรรม คณะเกษตร กำแพงแสน สอบวันที่ 17 เม.ย.2562

งานบริหารและธุรการ 
[ 02-04-2562 ]รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (สัมภาษณ์) สังกัดภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 1 อัตรา

งานบริหารและธุรการ 
[ 29-03-2562 ]รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย สังกัดศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ จำนวน 2 อัตรา

งานบริหารและธุรการ 
[ 23-03-2562 ]ผลการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพืชสวน

งานบริหารและธุรการ 
[ 23-03-2562 ]ผลการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสัตวบาล (1757)

งานบริหารและธุรการ 
[ 12-03-2562 ]รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 1 อัตรา

งานบริหารและธุรการ 
[ 08-03-2562 ]รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย สังกัดศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ จำนวน 2 อัตรา

งานบริหารและธุรการ 
[ 08-03-2562 ]รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
สังกัดภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 3 อัตรา
รับสมัครถึงวันที่ 10 พ.ค.2562


งานบริหารและธุรการ 
[ 26-02-2562 ]รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (สัมภาษณ์) สังกัดภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน

งานบริหารและธุรการ 
[ 22-01-2562 ]ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (สาขาปรับปรุงพันธุ์สัตว์) ถึงวันที่ 15 มี.ค.2562

งานบริหารและธุรการ 
 
หน้า 1 / 1 [ 1 ]
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวสอบราคา
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
Banner
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140