Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ข่าว  > ข่าวรับสมัครงาน  
 
หัวข้อข่าว โดย
[ 04-08-2563 ]รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 1 อัตรา

งานบริหารและธุรการ 
[ 04-08-2563 ]รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 9 อัตรา

งานบริหารและธุรการ 
[ 03-08-2563 ]รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
ตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สังกัดศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ


งานบริหารและธุรการ 
[ 31-07-2563 ]ขอเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 9 อัตรา

งานบริหารและธุรการ 
[ 28-07-2563 ]ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 1 อัตรา ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

งานบริหารและธุรการ 
[ 27-07-2563 ]ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาโรคพืช สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพทางด้านแบคทีเรีย ปิดรับ 30 ก.ย.2563

งานบริหารและธุรการ 
[ 23-07-2563 ]รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานขับรถงานเกษตรและก่อสร้าง จำนวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาสัตวบาล

งานบริหารและธุรการ 
[ 22-07-2563 ]รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาพืชสวน

งานบริหารและธุรการ 
[ 22-07-2563 ]รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล จำนวน 2 อัตรา สังกัดภาควิชาสัตวบาล

งานบริหารและธุรการ 
[ 16-07-2563 ]ผลการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 1 อัตรา

งานบริหารและธุรการ 
[ 15-07-2563 ]รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน ๗ อัตรา


งานบริหารและธุรการ 
[ 24-06-2563 ]รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาพืชสวน ปิดรับสมัครวันที่ 15 กรกฎาคม 2563

งานบริหารและธุรการ 
[ 19-06-2563 ]รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สังกัดศูนย์วิจัยและริการวิชาการ (อัตราเลขที่พ.95)

งานบริหารและธุรการ 
[ 19-06-2563 ]การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 9 อัตรา (นักวิจัย นักวิชาการเกษตร นักวิทยาศาสตร์) รับสมัครถึงวันที่ 24 ก.ค.2563


งานบริหารและธุรการ 
[ 18-06-2563 ]รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล จำนวน 2 อัตรา สังกัดภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

งานบริหารและธุรการ 
[ 11-06-2563 ]รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน (สาขาการปรับปรุงพันธุ์สัตว์โดยเฉพาะด้าน Molecular Breeding)

งานบริหารและธุรการ 
 
หน้า 1 / 1 [ 1 ]
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวสอบราคา
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140