Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ข่าว  > ข่าวการศึกษา  
 
หัวข้อข่าว โดย
[ 23-03-2563 ]ประกาศคณะเกษตร กำแพงแสน เรื่อง การเลือกแขนงวิชา

สุภัค ถาวรนิติกุล
[ 21-03-2563 ]Schedules of Graduate Students using Thai Program Academic Calendar Who Affected by Coronavirus Disease 2019 for The Second Semester 2019 Academic Year and Summer Semester 2020

สุภัค ถาวรนิติกุล
[ 21-03-2563 ]ช่องทางการติดต่อระหว่างผู้สอนและผู้เรียน สำหรับการสอบภาคปลาย 2562

สุภัค ถาวรนิติกุล
[ 19-03-2563 ]การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562

สุภัค ถาวรนิติกุล
[ 19-03-2563 ]ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน การสอบ และการวัดผล เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ฉบับที่ 8

สุภัค ถาวรนิติกุล
 
หน้า 1 / 1 [ 1 ]
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวสอบราคา
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140