Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ข่าว  > ข่าวงานวิจัย  
 
หัวข้อข่าว โดย
[ 05-05-2563 ]สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตร ขอเชิญชวนอาจารย์/ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่สนใจส่งต้นฉบับบบทความวิจัยเข้าร่วมโครงการ 1.โครงการการเพิ่มต้นฉบับเชิงรุกเพื่อตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ (โครงการแปลเปเปอร์) 2.โครงการการเพิ่มจำนวนตีพิมพ์เพื่อการแข

งานแผนและวิชาการ 
 
หน้า 1 / 1 [ 1 ]
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวสอบราคา
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140