Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ข่าว  
 
หัวข้อข่าว โดย
[ 25-09-2563 ]รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล จำนวน 2 อัตรา สังกัดภาควิชาสัตวบาล

งานบริหารและธุรการ 
[ 25-09-2563 ]ผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

งานบริหารและธุรการ 
[ 25-09-2563 ]เอกสาร สภามหาวิทยาลัยฯ มอบหมายให้ คณบดีฯ จัดทำข้อมูลการปรับโครงสร้าง คณะนวัตกรรมเกษตรและอาหาร

สุนารี สว่างศรี
[ 23-09-2563 ]รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน ๑ อัตรา สาขาโรคพืช (โรคพืชที่เกิดจากไวรัส ไวรอยด์)

งานบริหารและธุรการ 
[ 23-09-2563 ]รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานขับรถงานเกษตรและก่อสร้าง สังกัดภาควิชาสัตวบาล รับสมัครถึงวันที่ 16 ต.ค.2563

งานบริหารและธุรการ 
[ 23-09-2563 ]รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย วุฒิปริญญาโท ทางด้านสัตวบาล/สัตวศาสตร์ สังกัดภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน รับสมัครถึงวันที่ 30 พ.ย.2563

งานบริหารและธุรการ 
[ 23-09-2563 ]รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา สาขาวิชากีฏวิทยาด้านวิทยาการด้านไหม หรือกีฏวิทยาอุตสาหกรรม และกีฏวิทยาสิ่งแวดล้อม สังกัดภาควิชากีฏวิทยา รับสมัครถึงวันที่ 30 ต.ค.2563

งานบริหารและธุรการ 
[ 23-09-2563 ]รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาโภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ สังกัดภาควิชาสัตวบาล รับสมัครถึงวันที่ 25 ธ.ค.2563

งานบริหารและธุรการ 
[ 23-09-2563 ]รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอกสาขาธุรกิจเกษตร การจัดการธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ปิดรับสมัครวันที่ 25 ธ.ค.2563

งานบริหารและธุรการ 
[ 23-09-2563 ]รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (1874) วุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาปฐพีวิทยา สังกัดภาควิชาปฐพีวิทยา รับสมัครถึงวันที่ 31 มี.ค.2564

งานบริหารและธุรการ 
[ 22-09-2563 ]รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร สังกัดภาควิชาพืชไร่นา จำนวน 1 อัตรา

งานบริหารและธุรการ 
[ 20-09-2563 ]การฝึกอบรมการเลี้ยงแพะเนื้อเพื่อการค้า รุ่นที่ 12

สุนารี สว่างศรี
[ 18-09-2563 ]รายชื่อรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)สังกัดศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ ตำแหน่งนักวิจัย จำนวน 2 อัตรา

งานบริหารและธุรการ 
[ 18-09-2563 ]กำหนดการซ้อมย่อย ซ้อมใหญ่ และวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2563

สุนารี สว่างศรี
[ 17-09-2563 ]ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน

งานบริหารและธุรการ 
[ 12-09-2563 ]รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดภาควิชาสัตวบาล จำนวน 3 อัตรา (นักวิจัย และนักวิชาการเกษตร)

งานบริหารและธุรการ 
[ 11-09-2563 ]รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 1 อัตรา

งานบริหารและธุรการ 
[ 10-09-2563 ]รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 2 อัตรา สังกัดคณะเกษตร กำแพงแสน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ และนักวิชาการเกษตร

งานบริหารและธุรการ 
[ 14-08-2563 ]รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล จำนวน 2 อัตรา สังกัดภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน ปิดรับสมัคร 18 ก.ย.2563

งานบริหารและธุรการ 
[ 12-08-2563 ]รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาปฐพีวิทยาคณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 2 อัตรา รับสมัครถึงวันที่ 3 ก.พ.2564

งานบริหารและธุรการ 
 
หน้า 1 / 2 [ ถัดไป ] [ 1 2 ]
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวสอบราคา
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140