Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ข่าว  
 
หัวข้อข่าว โดย
[ 22-07-2562 ]ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์สเตอริโอพร้อมชุดถ่ายภาพอัตโนมัติ ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

งานคลังและพัสดุ 
[ 22-07-2562 ]ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ 3 กระบอกตาพร้อมชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพความละเอียดสูงรองรับเทคนิค bright field และ phase contrast ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

งานคลังและพัสดุ 
[ 19-07-2562 ]วันที่ 3-4 สิงหาคม พ.ศ.2562 ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดฝึกอบรมหลักสูตร คุณภาพผักและผลไม้สด รุ่นที่ 1 (หลักสูตรใหม่)

ภาควิชาพืชสวน 
[ 19-07-2562 ]รับสมัคร “ทุนมูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์” (ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2562)

สุนารี สว่างศรี
[ 19-07-2562 ]การฝึกอบรมปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพเพื่อการค้า (วันที่ 24 - 26 กันยายน 2562)

สุนารี สว่างศรี
[ 19-07-2562 ]ประกาศผลการคัดเลือกผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา Simon N.Groot Scholarship (บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด)

สุนารี สว่างศรี
[ 17-07-2562 ]ข้อมูลรายวิชาการฝึกงานเบื้องต้น ภาคต้น ปีการศึกษา 2562

สุภัค ถาวรนิติกุล
[ 15-07-2562 ]ผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน

งานบริหารและธุรการ 
[ 15-07-2562 ]ผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน

งานบริหารและธุรการ 
[ 11-07-2562 ]ผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 1 อัตรา

งานบริหารและธุรการ 
[ 04-07-2562 ]รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานเลขานุการ

งานบริหารและธุรการ 
[ 04-07-2562 ]ประกาศรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2562

สุภัค ถาวรนิติกุล
[ 03-07-2562 ]ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน สาขาการปรับปรุงพันธุ์และเทคโนโลยีการสืบพันธุ์สัตว์ ปิดรับ 30 ส.ค.2562

งานบริหารและธุรการ 
[ 03-07-2562 ]รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย จำนวน 1 อัตรา สังกัดศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน ปิดรับ26ก.ค.2562

งานบริหารและธุรการ 
[ 02-07-2562 ]ประกาศ "ทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์"ประจำปีการศึกษา 2562 (เปิดรับสมัคร 1 ก.ค.-30 ส.ค. 62)

สุนารี สว่างศรี
[ 30-06-2562 ]ข้อมูลที่น่าสนใจสำหรับนิสิตใหม่ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (รหัส 62)

สุนารี สว่างศรี
[ 28-06-2562 ]รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชาสัตวบาล จำนวน 1 อัตรา

งานบริหารและธุรการ 
[ 25-06-2562 ]กำหนดการฝึกอบรมของศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2562 (ครึ่งปีหลัง)

ภาควิชาพืชสวน 
[ 23-06-2562 ]รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน (สาขาการอนุรักษ์และการจัดการดิน)จำนวน 1 อัตรา รับสมัครถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2562

งานบริหารและธุรการ 
[ 23-06-2562 ]รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาปฐพีวิทยา (สาขาการสำรวจและจำแนกดิน) คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 1 อัตรา รับสมัครถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2562

งานบริหารและธุรการ 
 
หน้า 1 / 2 [ ถัดไป ] [ 1 2 ]
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวสอบราคา
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140