Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ข่าว  
 
หัวข้อข่าว โดย
[ 26-03-2563 ][[งด]] ให้บริการยานพาหนะ ตามประกาศ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ฉบับที่ 1

สุนารี สว่างศรี
[ 24-03-2563 ]รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน

งานบริหารและธุรการ 
[ 24-03-2563 ]ดาวน์โหลด >> เอกสารประกอบการสอนวิชา 02036261 (วิทยาศาสตร์ทางดิน) 3 หัวข้อ

สุนารี สว่างศรี
[ 24-03-2563 ]ดาวน์โหลด >> หัวข้อ "ข้อมูลดินและการประยุกต์" ในวิชา 02036261

สุนารี สว่างศรี
[ 24-03-2563 ]ประกาศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน มาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID - 19) ฉบับที่ 2

สุภัค ถาวรนิติกุล
[ 24-03-2563 ]**เลื่อน**....รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 2 อัตรา

งานบริหารและธุรการ 
[ 23-03-2563 ]เลื่อนการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อัตราเลขที่ พ.๑๑๘ สังกัดสำนักงานเลขานุการคณะเกษตร กำแพงแสน

งานบริหารและธุรการ 
[ 23-03-2563 ]คู่มือการใช้งาน Microsoft Teams เครื่องมือสำหรับใช้ในการบริหารจัดการงานแบบ Online

สุนารี สว่างศรี
[ 23-03-2563 ]ประกาศคณะเกษตร กำแพงแสน เรื่อง การเลือกแขนงวิชา

สุภัค ถาวรนิติกุล
[ 21-03-2563 ]Schedules of Graduate Students using Thai Program Academic Calendar Who Affected by Coronavirus Disease 2019 for The Second Semester 2019 Academic Year and Summer Semester 2020

สุภัค ถาวรนิติกุล
[ 21-03-2563 ]ช่องทางการติดต่อระหว่างผู้สอนและผู้เรียน สำหรับการสอบภาคปลาย 2562

สุภัค ถาวรนิติกุล
[ 20-03-2563 ]แนวปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สุภัค ถาวรนิติกุล
[ 19-03-2563 ]การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562

สุภัค ถาวรนิติกุล
[ 19-03-2563 ]ขอให้จัดสอบไล่ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 แบบออนไลน์

สุภัค ถาวรนิติกุล
[ 19-03-2563 ]ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน การสอบ และการวัดผล เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ฉบับที่ 8

สุภัค ถาวรนิติกุล
[ 18-03-2563 ]ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน การสอบ และการวัดผล เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ฉบับที่ 8

สุนารี สว่างศรี
[ 18-03-2563 ]เอกสารประกอบการสอนวิชา 02028481 มลพิษทางดินและการจัดการ และการบ้าน

สุนารี สว่างศรี
[ 17-03-2563 ]รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา สังกัดภาควิชาพืชสวน

งานบริหารและธุรการ 
[ 17-03-2563 ]หนังสือยินยอมให้นิสิตไปฝึกงาน

สุภัค ถาวรนิติกุล
[ 13-03-2563 ]ผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน

งานบริหารและธุรการ 
 
หน้า 1 / 3 [ ถัดไป ] [ 1 2 3 ]
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวสอบราคา
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140