Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ข่าว  
 
หัวข้อข่าว โดย
[ 20-01-2563 ]หลักสูตร เทคนิคการผลิตมะม่วงนอกฤดู รุ่นที่ 7 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการผลิตมะม่วงนอกฤดู รุ่นที่ 7

ภาควิชาพืชสวน 
[ 20-01-2563 ] หลักสูตร ธาตุอาหารและความผิดปรติทางสรีรวิทยาพืช รุ่นที่ 3

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดฝึกอบรมหลักสูตร ธาตุอาหารและความผิดปรติทางสรีรว


ภาควิชาพืชสวน 
[ 20-01-2563 ]JOB FAIR 2020

สุภัค ถาวรนิติกุล
[ 19-01-2563 ]update เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ในสังกัดคณะเกษตร กำแพงแสน

งานบริหารและธุรการ 
[ 18-01-2563 ]ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 1 อัตรา ถึงวันที่1 เม.ย.2563

งานบริหารและธุรการ 
[ 18-01-2563 ]ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสัตวบาล จำนวน 1 อัตรา รับสมัครถึงวันที่ 6 มี.ค.2563

งานบริหารและธุรการ 
[ 17-01-2563 ]อบรม การจัดการสุขภาพโคเบื้องต้น รุ่นที่ 4 (18-20 มีนาคม 2563)

สุนารี สว่างศรี
[ 13-01-2563 ]ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS1 (Portfolio)

สุนารี สว่างศรี
[ 08-01-2563 ]อบรมหลักสูตร "มาตรฐานอาหารปลอดภัย สำหัรบผู้ที่เตรียมเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม" รุ่นที่ 5

สุนารี สว่างศรี
[ 07-01-2563 ]ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน PMS คณะเกษตร กำแพงแสน

งานบริหารและธุรการ 
[ 06-01-2563 ]แจ้งขยาย...วันสุดท้ายของการแก้ไขคะแนน I/N

สุนารี สว่างศรี
[ 06-01-2563 ]เชิญสมัคร...อบรม "การตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบอาหารสัตว์" รุ่นที่ 9

สุนารี สว่างศรี
[ 01-01-2563 ]รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 2 อัตรา รับสมัครถึงวันที่ 31 มี.ค.2563

งานบริหารและธุรการ 
[ 26-12-2562 ]อบรมผสมเทียมโค รุ่นที่7 ..ด่วนรับเพียง 20 ท่านเท่านั้น!! (12-14 กุมภาพันธ์ 2563)

สุนารี สว่างศรี
[ 25-12-2562 ]กำหนดการฝึกอบรมของศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2563 (ครึ่งปีแรก)

ภาควิชาพืชสวน 
[ 20-12-2562 ]รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย อัตราเลขที่ พ.30 สังกัดภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน ปิดรับ 24 มกราคม 2563

งานบริหารและธุรการ 
[ 20-12-2562 ]Up Date!!! รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์


สังกัดภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 1 อัตรา สาขาการอนุรักษ์และการจัดการดิน
งานบริหารและธุรการ 
[ 20-12-2562 ]รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน ๑ อัตรา

งานบริหารและธุรการ 
[ 12-12-2562 ]ข้อมูลรายวิชาการฝึกงานเบื้องต้น ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562

สุภัค ถาวรนิติกุล
[ 03-12-2562 ]ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับการคัดเลือกหัวหน้างาน ในสังกัดสำนักงานเลขานุการคณะเกษตร กำแพงแสน

งานบริหารและธุรการ 
 
หน้า 1 / 2 [ ถัดไป ] [ 1 2 ]
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวสอบราคา
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140