Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ข่าว  
 
หัวข้อข่าว โดย
[ 11-10-2562 ]โครงการดีๆ.."ปั้นนักกลยุทธ์ชุมชน.. ว่าด้วยเกษตรอุตสาหกรรม".

สุนารี สว่างศรี
[ 08-10-2562 ]รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 1 อัตรา

งานบริหารและธุรการ 
[ 07-10-2562 ]ประกาศ กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมบริการการศึกษาสำหรับนิสิตปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สุภัค ถาวรนิติกุล
[ 04-10-2562 ]กำหนดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. กรอ. ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562

สุนารี สว่างศรี
[ 30-09-2562 ]รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

งานบริหารและธุรการ 
[ 30-09-2562 ]โครงการฝึกอบรมการจัดการศัตรูพืชอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 8

สุนารี สว่างศรี
[ 30-09-2562 ]โครงการฝึกอบรมเตรียมตัวสู่การเป็นหมอพืช รุ่นที่ 10

สุนารี สว่างศรี
[ 29-09-2562 ]อบรมหลักสูตร "การแปรรูปน้ำนมแพะเพื่อเพิ่มมูลค่า" รุ่นที่ 5

สุนารี สว่างศรี
[ 27-09-2562 ]ผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 1 อัตรา

งานบริหารและธุรการ 
[ 24-09-2562 ]ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 1 อัตรา ถึงวันที่ 30 ธ.ค.2562

งานบริหารและธุรการ 
[ 24-09-2562 ]รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน 1 จำนวน ถึงวันที่ 30 ธ.ค.2562


งานบริหารและธุรการ 
[ 24-09-2562 ]ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน ถึงวันที่ 30 ก.ย.2562

งานบริหารและธุรการ 
[ 17-09-2562 ]ผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน

งานบริหารและธุรการ 
[ 11-09-2562 ]รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชาสัตวบาล จำนวน 1 อัตรา

งานบริหารและธุรการ 
[ 31-08-2562 ]Agriculture Innovation Contest 2019

สุภัค ถาวรนิติกุล
[ 27-08-2562 ]Call for MEXT scholarship students (IGP SPECIAL Quota), Hokkaido University

ลลิดา มะศิริ
[ 23-08-2562 ]ประชาสัมพันธ์รับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน Exchange Program in Fall semester 2020 ณ Meiji University ประเทศญี่ปุ่น

ลลิดา มะศิริ
[ 23-08-2562 ]รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย สังกัดศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ จำนวน 1 อัตรา

งานบริหารและธุรการ 
[ 23-08-2562 ]รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานเลขานุการ จำนวน 1 อัตรา

งานบริหารและธุรการ 
[ 23-08-2562 ]ผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์สังกัดภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร

งานบริหารและธุรการ 
 
หน้า 1 / 2 [ ถัดไป ] [ 1 2 ]
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวสอบราคา
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140