Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ข่าว  
 
หัวข้อข่าว โดย
[ 10-07-2563 ]เลื่อนการฝึกอบรม ในวันที่ 11-12 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ขอเลื่อนการฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการผลิตมะนาวนอกฤดูและการผลิตใบมะกรูดเชิงการค้า รุ่นที่ 51

ภาควิชาพืชสวน 
[ 08-07-2563 ]ผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป สังกัดศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ จำนวน 2 อัตรา

งานบริหารและธุรการ 
[ 08-07-2563 ]ผลการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชากีฏวิทยา สาขาวิชากีฏวิทยาสิ่งแวดล้อม คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 1 อัตรา (ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก)

งานบริหารและธุรการ 
[ 08-07-2563 ]รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษานิสิตชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

สุภัค ถาวรนิติกุล
[ 03-07-2563 ]รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ภาความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) จำนวน ๓ อัตรา สังกัดสำนักงานเลขานุการคณะเกษตร กำแพงแสน โครงการจัดตั้งภาควิชานวัตกรรมอาหารปลอดภัย

งานบริหารและธุรการ 
[ 29-06-2563 ]ขอเชิญคณาจารย์เข้าใช้งานระบบ การประกาศรูปแบบการสอนและการสอบ มก.

สุนารี สว่างศรี
[ 26-06-2563 ]รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา สังกัดศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ

งานบริหารและธุรการ 
[ 25-06-2563 ]อบรม “การผลิตพืชผักเกษตรอินทรีย์เชิงการค้า” (5 – 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563)

สุนารี สว่างศรี
[ 24-06-2563 ]ผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานเลขานุการคณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 1 คน

งานบริหารและธุรการ 
[ 24-06-2563 ]รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาพืชสวน ปิดรับสมัครวันที่ 15 กรกฎาคม 2563

งานบริหารและธุรการ 
[ 23-06-2563 ]ประกาศรายชื่อผู้รับทุนโครงการความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อสานต่ออาชีพพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563

สุภัค ถาวรนิติกุล
[ 19-06-2563 ]รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สังกัดศูนย์วิจัยและริการวิชาการ (อัตราเลขที่พ.95)

งานบริหารและธุรการ 
[ 19-06-2563 ]การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 9 อัตรา (นักวิจัย นักวิชาการเกษตร นักวิทยาศาสตร์) รับสมัครถึงวันที่ 24 ก.ค.2563


งานบริหารและธุรการ 
[ 18-06-2563 ]สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการ “กรอบงานวิจัยความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการประเทศไทย” (Food Nutrition in Thailand)

งานแผนและวิชาการ 
[ 18-06-2563 ]รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล จำนวน 2 อัตรา สังกัดภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

งานบริหารและธุรการ 
[ 17-06-2563 ]วันที่ 25-26 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการผลิตเงาะ มังคุดและทุเรียน รุ่นที่ 8

ภาควิชาพืชสวน 
[ 17-06-2563 ]วันที่ 11-12 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการผลิตมะนาวนอกฤดูและการผลิตใบมะกรูดเชิงการค้า รุ่นที่ 51

ภาควิชาพืชสวน 
[ 17-06-2563 ]วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดฝึกอบรมหลักสูตร การผลิตมะละกอคุณภาพ รุ่นที่ 20

ภาควิชาพืชสวน 
[ 17-06-2563 ]วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดฝึกอบรมหลักสูตร อะโวคาโด : ไม้ผลศักยภาพการตลาดสูง รุ่นที่ 2

ภาควิชาพืชสวน 
[ 17-06-2563 ]วันที่ 22-23 สิงหาคม พ.ศ.2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดฝึกอบรมหลักสูตร การจัดทรงและตัดแต่งทรงพุ่มต้นไม้ผล รุ่นที่ 10

ภาควิชาพืชสวน 
 
หน้า 1 / 3 [ ถัดไป ] [ 1 2 3 ]
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวสอบราคา
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140