Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ข่าว  
 
หัวข้อข่าว โดย
[ 26-11-2563 ]ประกาศรายชื่อโครงการประกวดนวัตกรรมผลงานนักเรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านเข้ารอบตัดสิน

สุภัค ถาวรนิติกุล
[ 26-11-2563 ]รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร จำนวน 1 อัตรา สังกัดศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน รับสมัครถึง 16 ธ.ค.2563

งานบริหารและธุรการ 
[ 26-11-2563 ]ผลการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน

งานบริหารและธุรการ 
[ 25-11-2563 ]ผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดโครงการจัดตั้งภาควิชานวัตกรรมอาหารปลอดภัย ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

งานบริหารและธุรการ 
[ 25-11-2563 ]ผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย สังกัดภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

งานบริหารและธุรการ 
[ 25-11-2563 ]ผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย สังกัดภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน

งานบริหารและธุรการ 
[ 25-11-2563 ]ผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย สังกัดภาควิชาศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน

งานบริหารและธุรการ 
[ 25-11-2563 ]รายชื่อผู้สมัครรับเลือกกรรมการประจำคณะเกษตร กำแพงแสน ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ในคณะเกษตร กำแพงแสน

งานบริหารและธุรการ 
[ 23-11-2563 ]หลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการเลือกกรรมการประจำคณะเกษตร กำแพงแสน ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ในคณะเกษตร กำแพงแสน (ตามข้อบังคับฯปีพ.ศ.2563)

งานบริหารและธุรการ 
[ 22-11-2563 ]รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งช่างไฟฟ้า สังกัดภาควิชาสัตวบาล ปิดรับสมัคร 29 ม.ค.2564

งานบริหารและธุรการ 
[ 18-11-2563 ]รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน

งานบริหารและธุรการ 
[ 18-11-2563 ]ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์พลังงาน ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

งานคลังและพัสดุ 
[ 18-11-2563 ]ประกวดราคาซื้อเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง (RealTime PCR) ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

งานคลังและพัสดุ 
[ 16-11-2563 ]ประกาศรายชื่อผู้รับทุนการศึกษากองทุนเจียไต๋-ดร.มนู เจียรวนนท์

สุภัค ถาวรนิติกุล
[ 15-11-2563 ]รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพืชไร่นา คุณวุฒิปริญญาเอกทางด้านการปรับปรุงพันธุ์พืช (Conventional Breeding) รับสมัครถึงวันที่ 25 ธ.ค.2563

งานบริหารและธุรการ 
[ 10-11-2563 ]วันสุดท้ายของการส่งคะแนนภาคต้น ปีการศึกษา 2563 และการแก้ไขคะแนน I และ N ภาคต้น ปีการศึกษา 2563

สุนารี สว่างศรี
[ 06-11-2563 ]รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน (จุลินทรีย์)

งานบริหารและธุรการ 
[ 06-11-2563 ]รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน (แบคทีเรีย)

งานบริหารและธุรการ 
[ 06-11-2563 ]ผลการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาโรคพืช

งานบริหารและธุรการ 
[ 04-11-2563 ]คู่มือนิสิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2563

สุภัค ถาวรนิติกุล
 
หน้า 1 / 3 [ ถัดไป ] [ 1 2 3 ]
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140