Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ข่าว  > ข่าวบริการวิชาการ  
 
หัวข้อข่าว โดย
[ 03-04-2562 ]5-7 มิถุนายน 2562 อบรมหลักสูตร วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน รุ่นที่ 79 เรื่อง "การยืดอายุการเก็บรักษา การลดความเสียหาย และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผัก ผลไม้เพื่อการส่งออก"

ภาควิชาพืชสวน 
[ 15-02-2562 ]เชิญสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "อบรมการเลี้ยงแพะเนื้อเพื่อการค้า รุ่นที่ 11"

สุนารี สว่างศรี
[ 14-02-2562 ]วันที่ 25-26 พฤษาภาคม พ.ศ.2562 ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดโครงการฝึกอบรม เทคนิคการผลิตเงาะ มังคุด และทุเรียนเชิงการค้า รุ่นที่ 6

ภาควิชาพืชสวน 
[ 14-02-2562 ]วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2562 ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรกำแพงแสน เปิดฝึกอบรมหลักสูตร การผลิตส้มโออย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 1 (หลักสูตรใหม่)

ภาควิชาพืชสวน 
[ 14-02-2562 ]วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2562 ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรกำแพงแสน เปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ฮอร์โมนพืชกับการใช้ประโยชน์ รุ่นที่ 15

ภาควิชาพืชสวน 
[ 14-02-2562 ]วันที่ 22-23 มิถุนายน พ.ศ.2562 ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรกำแพงแสน เปิดโครงการฝึกอบรหลักสูตร เทคนิคการผลิตมะนาวนอกฤดูและการผลิตใบมะกรูดเชิงการค้า รุ่นที่ 49

ภาควิชาพืชสวน 
[ 23-11-2561 ]กำหนดการฝึกอบรมของศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน มกราคม - มิถุนายน 2562

ภาควิชาพืชสวน 
 
หน้า 1 / 1 [ 1 ]
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวสอบราคา
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
Banner
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140