Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ข่าว  > ข่าวบริการวิชาการ  
 
หัวข้อข่าว โดย
[ 19-07-2562 ]วันที่ 3-4 สิงหาคม พ.ศ.2562 ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดฝึกอบรมหลักสูตร คุณภาพผักและผลไม้สด รุ่นที่ 1 (หลักสูตรใหม่)

ภาควิชาพืชสวน 
[ 19-07-2562 ]การฝึกอบรมปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพเพื่อการค้า (วันที่ 24 - 26 กันยายน 2562)

สุนารี สว่างศรี
[ 25-06-2562 ]กำหนดการฝึกอบรมของศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2562 (ครึ่งปีหลัง)

ภาควิชาพืชสวน 
[ 17-06-2562 ]ยกเลิก หลักสูตรการขยายพันธุ์ไม้ผลเชิงธุรกิจ รุ่นที่ 6 (20-21 กรกฎาคม 2562)

ภาควิชาพืชสวน 
 
หน้า 1 / 1 [ 1 ]
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวสอบราคา
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140