Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ข่าว  
ประกวดนวัตกรรมผลงานนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 2
ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มประกาศเมื่อ : 02-11-2563สิ้นสุดเมื่อ : 20-11-2563 อ่าน 898 ครั้ง ประกาศโดย : สุภัค ถาวรนิติกุล
 
รับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย เข้าร่วมประกวดนวัตกรรมผลงานนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2563ส่งไฟล์ข้อเสนอโครงการ (proposal) และตรวจสอบผลการสมัครทางเว็บไซต์ www.agri.kps.ku.ac.th วันที่ 2 พ.ย.–20 พ.ย. 2563ประกาศผลทีมที่ผ่านเข้ารอบตัดสิน ทางเว็บไซต์ www.agri.kps.ku.ac.th วันที่ 26 พ.ย. 2563นำเสนอผลงาน และตัดสินการประกวด ณ คณะเกษตร กำแพงแสน วันที่ 4 ธ.ค. 2563

(ทีมที่ผ่านเข้ารอบตัดสิน นำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการประกวดด้วยตนเอง โดยไม่จำกัดวิธีการ และรูปแบบในการนำเสนอ)สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ งานบริการการศึกษา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โทรศัพท์ : 06 1553 9939

คุณสุภัค ถาวรนิติกุล อีเมล : supak.t@ku.th

คุณอุทัยวรรณ เจกบุตร อีเมล : fagruwm@ku.ac.th 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
แบบลงทะเบียนและส่งข้อเสนอโครงการประกวด
จดหมายเชิญเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมาผลงานนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
รายละเอียดการประกวดนวัตกรรมผลงานนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2563
 
 
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140