Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ข่าว  
ช่องทางการติดต่อระหว่างผู้สอนและผู้เรียน สำหรับการสอบภาคปลาย 2562
ประเภท : ข่าวการศึกษา
เริ่มประกาศเมื่อ : 21-03-2563สิ้นสุดเมื่อ : 21-06-2563 อ่าน 133 ครั้ง ประกาศโดย : สุภัค ถาวรนิติกุล
 
ช่องทางการติดต่อระหว่างผู้สอนและผู้เรียน สำหรับการสอบภาคปลาย 62

1. การแจ้งด้วยประกาศ ผ่าน KU - ISEA (isea.ku.ac.th)
- อาจารย์เข้าไปประกาศที่เมนู 599
- นิสิตเข้าไปดูที่เมนู 958

2. ค้นหา email นิสิต ในเว็บสารสนเทศนิสิต (regis.ku.ac.th)
- เมนู ระบบสนับสนุนการเตรียมการสอนออนไลน์

รายละเอียดการใช้งานในแต่ละระบบดังคลิปแนบ
https://youtu.be/SbDnPoiqSKQ


ช่องทางที่อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และคณะจะติดต่อกับสำนักบริหารการศึกษา

1. email มาที่ registrar@ku.ac.th
2. ระบบ askme (มุมล่างด้านขวาหน้าแรกเว็บ registrar.ku.ac.th)
3. ส่ง ข้อความผ่าน message ของ facebook สำนักบริหารการศึกษา มก

(ทุกช่องทางจะเข้ามาที่ระบบ AskMe เพื่อการรวบรวมและติดตาม)
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
รายละเอียดการใช้งานในแต่ละระบบ
การแจ้งด้วยประกาศ ผ่าน KU - ISEA
 
 
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวสอบราคา
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140