Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ข่าว  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้ของนิสิตในศตวรรษที่ 21
ประเภท : ข่าวการศึกษา
เริ่มประกาศเมื่อ : 29-03-2562สิ้นสุดเมื่อ : 31-03-2562 อ่าน 512 ครั้ง ประกาศโดย : สุภัค ถาวรนิติกุล
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้ของนิสิตในศตวรรษที่ 21 จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 50 คน

สำหรับนิสิตที่ไม่มีรายชื่อทางคณะฯ จะติดต่อแจ้งกำหนดการฝึกอบรมในรุ่นต่อไปภายหลัง
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
กำหนดการ
รายชื่อรุ่นที่ 2 วันที่ 31 มีนาคม 2562
รายชื่อรุ่นที่ 1 วันที่ 30 มีนาคม 2562
 
 
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวสอบราคา
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140