Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ข่าว  
ข้อมูลรายวิชาการฝึกงานเบื้องต้น ภาคต้น ปีการศึกษา 2563
ประเภท : ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
เริ่มประกาศเมื่อ : 12-07-2563สิ้นสุดเมื่อ : 30-12-2563 อ่าน 8398 ครั้ง ประกาศโดย : สุภัค ถาวรนิติกุล
 
ข้อมูลรายวิชาการฝึกงานเบื้องต้น ภาคต้น ปีการศึกษา 2563
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
รายชื่อนิสิตรายวิชาการฝึกงานเบื้องต้น 02036299 ปีการศึกษา 2563
ตารางแสดงจำนวนนิสิตฝึกงานตามชุดวิชาเลือกอิสระ 4 รอบ
ไฟล์รายชื่อนิสิตแยกตามชุดวิชาเลือกอิสระ (excel)
ชุดวิชาเลือกอิสระ 4 (วันที่ 16, 30 ตุลาคม, 6 พฤศจิกายน 2563)
ชุดวิชาเลือกอิสระ 3 (วันที่ 25 กันยายน, 2, 9 ตุลาคม 2563)
ชุดวิชาเลือกอิสระ 2 (วันที่ 20 สิงหาคม, 11, 18 กันยายน 2563)
ชุดวิชาเลือกอิสระ 1 (วันที่ 7, 14, 21 สิงหาคม 2563)
ชุดวิชาเลือกอิสระ นิสิตเลือกตามความสนใจ คนละ 4 ชุดวิชา จาก 32 ชุดวิชา
ประมวลการสอน วิชาการฝึกงานเบื้องต้น ภาคต้น ปีการศึกษา 2563
 
 
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวสอบราคา
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140