Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ข่าว  
ข้อมูลรายวิชาการฝึกงานเบื้องต้น ภาคต้น ปีการศึกษา 2562
ประเภท : ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
เริ่มประกาศเมื่อ : 17-07-2562สิ้นสุดเมื่อ : 30-11-2562 อ่าน 3754 ครั้ง ประกาศโดย : สุภัค ถาวรนิติกุล
 
ข้อมูลรายวิชาการฝึกงานเบื้องต้น ภาคต้น ปีการศึกษา 2562
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
รายชื่อนิสิต ชุดวิชาเลือกอิสระ ครั้งที่ 3 (4, 18, 25 ตุลาคม 2562)
รายชื่อนิสิต ชุดวิชาเลือกอิสระ ครั้งที่ 2 (13, 20, 27 กันยายน 2562)
รายชื่อนิสิต ชุดวิชาเลือกอิสระ ครั้งที่ 1 (16, 23,30 สิงหาคม 2562)
ประมวลการสอน รายวิชาการฝึกงานเบื้องต้น 02036299
ข้อมูลชุดวิชาเลือกอิสระ 22 ชุดวิชา
 
 
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวสอบราคา
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140