Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ข่าว  
วิชาการฝึกงานเบื้องต้น ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561
ประเภท : ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
เริ่มประกาศเมื่อ : 14-01-2562สิ้นสุดเมื่อ : 31-05-2562 อ่าน 1937 ครั้ง ประกาศโดย : สุภัค ถาวรนิติกุล
 
ชุดวิชาเลือกอิสระ การฝึกงานเบื้องต้น ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 จำนวน 15 ชุดวิชา
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
วิดีโอ บรรยายการจัดการแปลงปลูก หัวข้อ โรคพืช โดย อ.ดร.อมรศรี ขุนอินทร์
วิดีโอ การบรรยายการจัดการแปลงปลูก หัวข้อ ปุ๋ย โดย ผศ.อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์
วิดีโอ บรรยายการจัดการแปลงปลูก หัวข้อ วัชพืช โดย อ.ดร.จำเนียร ชมภู
วิดีโอ บรรยาย การจัดการแปลงปลูก หัวข้อ แมลง โดย ดร.ดวงทิพย์ กันฐา
รายชื่อนิสิต ชุดวิชาเทคโนโลยีการผลิตองุ่นนอกฤดู ครั้งที่ 2 วันที่ 27-28 เมษายน 2562
รายชื่อนิสิต ชุดวิชาเทคโนโลยีการผลิตองุ่นนอกฤดู ครั้งที่ 1 วันที่ 20-21 เมษายน 2562
รายชื่อนิสิตฝึกงานชุดวิชาเลือกอิสระ ครั้งที่ 3 (วันที่ 29 มี.ค., 5, 12 เม.ย. 2562)
รายชื่อนิสิตฝึกงานชุดวิชาเลือกอิสระ ครั้งที่ 2 (วันที่ 1, 8, 22 มี.ค. 2562)
รายชื่อนิสิตฝึกงานชุดวิชาเลือกอิสระ ครั้งที่ 1 (วันที่ 8, 15, 22 ก.พ. 2562)
ประมวลการสอน วิชาการฝึกงานเบื้องต้น ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 (pdf)
ประมวลการสอน วิชาการฝึกงานเบื้องต้น ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 (MS Word)
ชุดวิชาเลือกอิสระ วิชาการฝึกงานเบื้องต้น ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561
 
 
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวสอบราคา
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
Banner
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140