Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ข่าว  > ข่าวสอบราคา  
 
หัวข้อข่าว โดย
[ 22-07-2562 ]ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์สเตอริโอพร้อมชุดถ่ายภาพอัตโนมัติ ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

งานคลังและพัสดุ 
[ 22-07-2562 ]ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ 3 กระบอกตาพร้อมชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพความละเอียดสูงรองรับเทคนิค bright field และ phase contrast ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

งานคลังและพัสดุ 
 
หน้า 1 / 1 [ 1 ]
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวสอบราคา
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140