Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  
[ 22-03-2562 ]ร่วมแสดงความยินดีในวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ครบรอบ 14 ปี
[ 18-03-2562 ]โครงการ “สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมของบุคลากร” และ โครงการ “วันคล้ายวันสถาปนาคณะเกษตร กำแพงแสน”
[ 28-02-2562 ]เข้าแสดงความยินดีกับรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสนคนใหม่
[ 25-02-2562 ]แสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สำนักหอสมุด กำแพงแสน
[ 02-02-2562 ]ร่วมพิธีวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ วันคล้ายวันสถาปนา มก. ครบรอบ 76 ปี
[ 28-01-2562 ]แสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ครบรอบ 17 ปี
[ 23-01-2562 ]พิธีแห่ถ้วยพระราชทานฯ จากการชนะเลิศกีฬาทักษะเกษตร งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 36
[ 10-01-2562 ]มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แด่ที่ปรึกษาคณะ
[ 08-01-2562 ]มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน
[ 04-01-2562 ]มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
[ 04-01-2562 ]มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
[ 04-01-2562 ]มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
[ 03-01-2562 ]คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มอบกระเช้าปีใหม่
[ 03-01-2562 ]โครงการร้อยดวงใจสู่ความสุขสดใส
[ 03-01-2562 ]ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562
 
หน้า 4 / 9 [ ก่อนหน้า ] [ ถัดไป ] [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ]
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140