Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ร่วมแสดงความยินดี วันสถาปนาคณะสิ่งแวดล้อม
สถานที่ : ณ คณะสิ่งแวดล้อม อาคารศูนย์เรียนรวม 1 วิทยาเขตกำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 10-08-2566เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร รองคณบดีคณะสิ่งแวดล้อม ประจำวิทยาเขตกำแพงแสน เนื่องในโอกาส "วันสถาปนาโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและวิจัยไปสู่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครบรอบ 3 ปี" ในวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 ณ คณะสิ่งแวดล้อม อาคารศูนย์เรียนรวม 1 วิทยาเขตกำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140