Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ข่าว  > ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม/บรรยาย  
 
หัวข้อข่าว โดย
[ 23-05-2567 ]ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วม "การฝึกอบรมทักษะทางจิตวิทยาในการให้การปรึกษานิสิต" วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2567

สุนารี สว่างศรี
[ 07-05-2567 ]ประกาศเลื่อนวันอบรม โครงการการเตรียมตัวสู่การเป็นหมอพืช รุ่นที่ 15 เรื่อง “เทคนิคการวินิจฉัยโรคพืช” เป็นวันที่ 10 มิถุนายน 2567

สุนารี สว่างศรี
[ 30-04-2567 ]เปิดอบรม "การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร" หลายหลักสูตร

สุนารี สว่างศรี
[ 29-04-2567 ]รับสมัคร โครงการฝึกอบรมการจัดการศัตรูพืชอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 13 เรื่อง "สารเคมีควบคุมศัตรูพืชที่สำคัญ"

สุนารี สว่างศรี
[ 24-04-2567 ]เชิญสมัคร..อบรมหลักสูตร "การประยุกต์ใช้ระบบ GHPs HACCP สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร เครื่องดื่ม น้ำบริโภค และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร "

สุนารี สว่างศรี
  « 1
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวประชุมวิชาการ/ทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม/บรรยาย
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140