Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
สอบสัมภาษณ์ โครงการโควตาพิเศษ-สำหรับบุตรเกษตรกร 2559
สถานที่ : ณ อาคารคณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 05-02-2559เวลา : 08.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 คณะเกษตร กำแพงแสน จัดสอบสัมภาษณ์ โครงการโควตาพิเศษ-สำหรับบุตรเกษตรกร ประจำปีการศึกษา 2559 มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ทั้ง 4 หลักสูตร รวมจำนวน 229 คน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140