Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ข่าว  
เชิญสมัคร อบรมโครงการการเตรียมตัวสู่การเป็นหมอพืช รุ่นที่ 15 (อบรม 8 พฤษภาคม 2567)
ประเภท : ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม/บรรยาย
เริ่มประกาศเมื่อ : 01-04-2567สิ้นสุดเมื่อ : 08-05-2567 อ่าน 86 ครั้ง ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี
 
คลินิกสุขภาพพืช ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบรมโครงการการเตรียมตัวสู่การเป็นหมอพืช รุ่นที่ 15 เรื่อง “เทคนิคการวินิจฉัยโรคพืช” วันที่ 8 พฤษภาคม 2567
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
สมัครเลย
โปสเตอร์
 
 
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวประชุมวิชาการ/ทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม/บรรยาย
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140