Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ข่าว  
ให้บริการทดสอบคุณค่าทางโภชนาการในอาหารสัตว์และวัตถุดิบอาหารสัตว์
ประเภท : ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม/บรรยาย
เริ่มประกาศเมื่อ : 17-08-2565สิ้นสุดเมื่อ : 17-08-2566 อ่าน 11919 ครั้ง ประกาศโดย : ภาควิชาสัตวบาล 
 
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารสัตว์
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม
ได้รับการรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบ ISO/IEC 17025 : 2017
จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ

ให้บริการทดสอบคุณค่าทางโภชนาการในอาหารสัตว์และวัตถุดิบอาหารสัตว์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารสัตว์ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
โทร.063-2610330 E-mail : fagrtdt@ku.ac.th Line ID: Labfeed
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ตำแหน่งที่ตั้ง
"NEW" รายการวิเคราะห์เพิ่มเติมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารสัตว์
FM-029 แบบบันทึกรับข้อร้องเรียน
ข้อควรปฏิบัติในการส่งตัวอย่างวิเคราะห์ และข้อควรปฏิบัติในการส่งข้อร้องเรียน
ขอบข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ
ใบส่งตัวอย่างวิเคราะห์โภชนะอาหารสัตว์และวัตถุดิบ Lab 1
ใบส่งตัวอย่างวิเคราะห์โภชนะอาหารสัตว์และวัตถุดิบ Lab 2
 
 
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวประชุมวิชาการ/ทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม/บรรยาย
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140