Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
เด็กและเยาวชนจากโครงการอบรมส่งเสริมการเรียนรู้เด็กและเยาวชนเข้าศึกษาดูงานด้านปศุสัตว์ของคณะ
สถานที่ : คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 04-04-2559เวลา : 10.30 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 4 เมษายน 2559 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อ.เมือง จ.สระบุรี นำเด็กและเยาวชนจากโครงการอบรมส่งเสริมการเรียนรู้เด็กและเยาวชน จำนวน 50 คน เข้าศึกษาดูงานด้านปศุสัตว์ ของคณะเกษตร กำแพงแสน ได้แก่ ฟาร์มโคเนื้อ ฟาร์มโคนม และฟาร์มแพะแกะ
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140