Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ฝึกอบรมการทำน้ำหมักชีวภาพและปุ๋ยหมักแห้ง
สถานที่ : สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม อาคารวิทยบริการ
จัดเมื่อวันที่ : 19-05-2555เวลา : 09.00 น. ประกาศโดย : สุภัค ถาวรนิติกุล  
 
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2555 อ.เจริญ ชาญวิศณุรักษ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ฝึกอบรมการทำน้ำหมักชีวภาพและปุ๋ยหมักแห้ง ณ อาคารวิทยบริการ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140