Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ประมวลภาพการสอบสัมภาษณ์นิสิตใหม่ระบบแอดมิดชั่น ประจำปีการศึกษา 2555
สถานที่ : ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 14-05-2555เวลา : 08.30 น. ประกาศโดย : ลลิดา มะศิริ  
 
คณาจารย์คณะเกษตร กำแพงแสน ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ว่าที่นิสิตใหม่ที่แอดมินชั่นติดคณะเกษตร กำแพงแสน ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยมีรุ่นพี่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้กับน้องๆ ที่กำลังจะก้าวเข้ามาในรั้วของคณะเกษตร กำแพงแสน ทางคณะเกษตร กำแพงแสน ขอแสดงความยินดีและยินดีต้องรับน้องๆ ว่าที่นิสิตใหม่ทุกคนมา ณ โอกาสนี้
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140