Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
เจ้าหน้าที่จาก Faculty of Animal Science, Bogor Agricultural University ประเทศอินโดนีเซีย เข้าดูงาน
สถานที่ : ณ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 12-03-2562เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 12 มีนาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิธร นาคทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณาจารย์ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่จาก Faculty of Animal Science, Bogor Agricultural University ประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 26 คน ในการเข้าเยี่ยมชมและหารือความร่วมมือทางวิชาการ ณ คณะเกษตร กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140