Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 10-06-2556 ]โครงการสอนน้องร้องเพลงเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2556
[ 08-06-2556 ]โครงการปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะเกษตร กำแพงแสน
[ 07-06-2556 ]8 ทศวรรษ 4 อาจารย์ สืบสานงานด้านปฐพี
[ 07-06-2556 ]ก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่ ปีการศึกษา 2556
[ 06-06-2556 ]พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์การศึกษาอุตสาหกรรมบริการนานาชาติ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
[ 05-06-2556 ]เลี้ยงขอบคุณนักกีฬา กีฬาบุคลากร ประจำปี 2556
[ 04-06-2556 ]รายงานตัวนิสิตชั้นปีที่ 1
[ 03-06-2556 ]โครงการพบผู้ปกครองนิสิต ชั้นปีที่ 1
[ 03-06-2556 ]ประชุมแนวนโยบายการปรับปรุงโครงสร้างคณะเกษตร กำแพงแสน
[ 01-06-2556 ]พิธีลงนามความร่วมมือกับ บ.เจียไต๋ จำกัด
[ 31-05-2556 ]ค่ายสนับสนุนความโดดเด่นทางการเกษตรและเทคโนโลยีทางการเกษตร (วมว.)
[ 30-05-2556 ]โครงการอบรมผลิตสื่อวีดิทัศน์อย่างง่าย : ใคร ๆ ก็ทำได้
[ 23-05-2556 ]เข้าแสดงความยินดีร้านสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2556
[ 20-05-2556 ]การประชุมสัญจรคณะผู้บริหารคณะเกษตร กำแพงแสน
[ 18-05-2556 ]โครงการค่ายผู้นำ 4 จอบ อาสาพัฒนา ครั้งที่ 11
 
หน้า 82 / 107 [ ก่อนหน้า ] [ ถัดไป ] [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ]
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140