Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 08-09-2558 ]โครงการพัฒนาบุคลากรคณะเกษตร กำแพงแสน ประจำปีงบประมาณ 2558
[ 07-09-2558 ]สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
[ 07-09-2558 ]คณะเกษตร กำแพงแสน ร่วมกับ สวทน. จัดโครงการ “ค่ายนักปรับปรุงพันธุ์พืชรุ่นเยาว์ รุ่นที่ 4”
[ 04-09-2558 ]โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เข้าศึกษาดูงานศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
[ 04-09-2558 ]คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงอุดมศึกษา เข้าศึกษาดูงานศูนย์ปฏิบัติการวิจัยฯ
[ 02-09-2558 ]มอบแจกันดอกไม้วันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 22 ปี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
[ 02-09-2558 ]โครงการค่ายเยาวชนบริหารการเกษตร รุ่นที่ 9
[ 28-08-2558 ]งานสัมมนา “ธุรกิจมะพร้าวน้ำหอม...หนึ่งเดียวของไทยจากไร่นาสู่ตลาดโลก”
[ 26-01-2557 ]โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2556
[ 14-01-2557 ]งานเลี้ยงขอบคุณนิสิตนักกิจกรรม
[ 07-01-2557 ]ให้การต้อนรับคณะจาก Iowa State University
[ 03-01-2557 ]ผู้บริหารเข้าสวัสดีปีใหม่ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์
[ 25-12-2556 ]ร้อยดวงใจสู่ความสุขสดใส ประจำปี 2557
[ 18-12-2556 ]ประชุมรับฟังแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างคณะเกษตร กำแพงแสน
[ 17-12-2556 ]International Student Forum ครั้งที่ 10
 
หน้า 77 / 107 [ ก่อนหน้า ] [ ถัดไป ] [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ]
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140