Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 03-06-2556 ]โครงการพบผู้ปกครองนิสิต ชั้นปีที่ 1
[ 03-06-2556 ]ประชุมแนวนโยบายการปรับปรุงโครงสร้างคณะเกษตร กำแพงแสน
[ 01-06-2556 ]พิธีลงนามความร่วมมือกับ บ.เจียไต๋ จำกัด
[ 31-05-2556 ]ค่ายสนับสนุนความโดดเด่นทางการเกษตรและเทคโนโลยีทางการเกษตร (วมว.)
[ 30-05-2556 ]โครงการอบรมผลิตสื่อวีดิทัศน์อย่างง่าย : ใคร ๆ ก็ทำได้
[ 23-05-2556 ]เข้าแสดงความยินดีร้านสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2556
[ 20-05-2556 ]การประชุมสัญจรคณะผู้บริหารคณะเกษตร กำแพงแสน
[ 18-05-2556 ]โครงการค่ายผู้นำ 4 จอบ อาสาพัฒนา ครั้งที่ 11
[ 16-05-2556 ]สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในคณะเกษตร กำแพงแสน ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2555
[ 16-05-2556 ]การฝึกอบรมการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยภายในอาคารคณะเกษตร กำแพงแสน
[ 15-05-2556 ]สอบสัมภาษณ์ Admissions
[ 10-05-2556 ]โครงการอบรมการตกแต่งไฟล์ภาพดิจิทัล
[ 09-05-2556 ]โครงการอบรมการถ่ายภาพดิจิทัล : ภาพสวยด้วยมือเรา
[ 08-05-2556 ]อบรมระบบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินรายได้
[ 08-05-2556 ]ภาควิชาปฐพีวิทยาจัดค่ายยุวหมอดิน สสวท.
 
หน้า 69 / 93 [ ก่อนหน้า ] [ ถัดไป ] [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 ]
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140