Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 28-12-2558 ]โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเลี้ยงโคเนื้อ-โคขุนคุณภาพ” รุ่นที่ 2/58
[ 25-12-2558 ]รับมอบของที่ระลึกจาก ดร.กนิษฐา กาญจนจารี ให้แก่บุคลากรคณะ
[ 24-12-2558 ]งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 33
[ 24-12-2558 ]อาจารย์ ดร.ปิยะณัฎฐ์ ผกามาศ รับรางวัลบุคคลากรสายวิชาการดีเด่น ปี 58
[ 22-12-2558 ]โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก ณ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร จ.กาญจนบุรี
[ 21-12-2558 ]ร่วม “โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ”
[ 18-12-2558 ]โครงการประชุมวาระพิเศษร่วมกับ Graduate School of Bioagricultural Sciences, Nagoya University
[ 16-12-2558 ]คณะครูและนักเรียนจากประเทศอินโดนีเซีย เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนคณะฯ
[ 16-12-2558 ]มอบแจกันดอกไม้ วันสถาปนาสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน ครบรอบ 34 ปี
[ 14-12-2558 ]ค่ายนำเสนอผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์ทางดิน ในรูปแบบ STEM EDUCATION
[ 13-12-2558 ]รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วมชมงานมหกรรมแทรกเตอร์และจักรกลเกษตรไทย (ThaiTAM)
[ 11-12-2558 ]นิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน ช่วยกันทำความสะอาดบริเวณรอบคณะฯ
[ 08-12-2558 ]นักวิจัยคณะเกษตร กำแพงแสน รับรางวัลงานวิจัยคุณภาพ
[ 05-12-2558 ]ร่วมกิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
[ 04-12-2558 ]ร่วมจัดนิทรรศการงานเกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 19
 
หน้า 65 / 99 [ ก่อนหน้า ] [ ถัดไป ] [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ]
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140