Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 23-01-2560 ]ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก Niigata University ประเทศญี่ปุ่น
[ 20-01-2560 ]ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (ครบ 100 วัน) รัชกาลที่ 9
[ 14-01-2560 ]ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
[ 10-01-2560 ]จัดการประชุมการทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ 4 ปี (พ.ศ. 2560-2563) คณะฯ
[ 09-01-2560 ]ร่วมแนะแนวหลักสูตร กับโครงการแนะแนวสัญจร ณ โรงเรียนท่ายางวิทยา และ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
[ 05-01-2560 ]ร่วมแนะแนวหลักสูตร กับโครงการแนะแนวสัญจร ณ โรงเรียน หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
[ 19-12-2559 ]โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก ณ โรงเรียนวัดศาลาตึก
[ 11-12-2559 ]ร่วมจัดนิทรรศการ ในงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2559
[ 10-12-2559 ]งานประกวดโคเนื้อ ครั้งที่ 26 ในงานปศุสัตว์เกษตรกำแพงแสน 59
[ 09-12-2559 ]การแข่งขันคล้องโคและสะบัดแส้ ในงานเกษตรกำแพงแสน 59
[ 09-12-2559 ]ร่วมส่งผลงาน-การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13
[ 06-12-2559 ]การแข่งขันตอบปัญหาทางการเกษตรระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในหัวข้อ "จดหมายเหตุวันดินโลก"
[ 06-12-2559 ]งานประมูลสุกรพันธุ์ รุ่นที่ 42 ในงานเกษตรกำแพงแสน 59
[ 06-12-2559 ]เสวนาโคนม เรื่อง “น้ำนมโคพรีเมี่ยมเกรดมาตรฐานใหม่...ทำได้อย่างไร”
[ 06-12-2559 ]งานมหกรรมแทรกเตอร์และจักรกลเกษตรไทย ประจำปี 2559 (ThaiTAM 2016)
 
หน้า 56 / 107 [ ก่อนหน้า ] [ ถัดไป ] [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ]
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140