Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 18-09-2561 ]โครงการรวมพลังใจสานรักและผูกพัน ประจำปี 2561
[ 15-09-2561 ]กิจกรรม 4-H Club ระดับอุดมศึกษา
[ 15-09-2561 ]ร่วมกิจกรรมวันพัฒนาวิทยาเขตกำแพงแสน
[ 14-09-2561 ]โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผสมเทียมโค รุ่นที่ 3
[ 14-09-2561 ]ผลงานจากคณะเกษตร กำแพงแสน คว้ารางวัลชนะเลิศสุดยอดไอเดีย ด้าน UAV Application 2018
[ 12-09-2561 ]โครงการธรรมะเพื่อการพัฒนาชีวิต ภาควิชาเกษตรกลวิธาน
[ 11-09-2561 ]รับการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2560
[ 10-09-2561 ]นิสิตได้รับรางวัล Best Presentation Award โครงการ Model UN conference 2018
[ 08-09-2561 ]กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตและบุคลากร ภาควิชาเกษตรกลวิธาน
[ 07-09-2561 ]ร่วมพิธีเปิดหอประวัติ มก. กพส.
[ 06-09-2561 ]ผู้บริหารห้างบลูพอร์ต เข้าพบคณบดีเพื่อปรึกษาความร่วมมือทางบริการวิชาการ
[ 06-09-2561 ]พิธีไหว้ครู ภาควิชาเกษตรกลวิธาน
[ 04-09-2561 ]คณาจารย์ภาควิชาเกษตรกลวิธาน ได้รับเชิญเป็นวิทยากร
[ 02-09-2561 ]ร่วมงานเกษตรสร้างชาติ 50 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร
[ 31-08-2561 ]แสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 25 ปี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 
หน้า 30 / 107 [ ก่อนหน้า ] [ ถัดไป ] [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ]
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140