Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ข่าว  
ผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน
ประเภท : ประกาศผลการสอบคัดเลือก
เริ่มประกาศเมื่อ : 22-04-2567สิ้นสุดเมื่อ : 22-06-2567 อ่าน 100 ครั้ง ประกาศโดย : งานบริหารและธุรการ 
 
โดยขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวเพื่อกำหนดวันเริ่มปฏิบัติงาน ณ สำนักงานเลขานุการคณะเกษตร กำแพงแสน ระหว่างวันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ในวันและเวลาราชการ หากไม่มารายงานตัวในกำหนดดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ประกาศคณะเกษตร กำแพงแสน
 
 
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวประชุมวิชาการ/ทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม/บรรยาย
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140