Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ข่าว  
ประกาศคณะเกษตร กำแพงแสน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นคณะเกษตร่ กำแพงแสน ประจำปี 2567
ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มประกาศเมื่อ : 11-03-2567สิ้นสุดเมื่อ : 11-05-2567 อ่าน 118 ครั้ง ประกาศโดย : งานบริหารและธุรการ 
 
ประกาศคณะเกษตร กำแพงแสน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นคณะเกษตร่ กำแพงแสน ประจำปี 2567
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น 2567
 
 
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวประชุมวิชาการ/ทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม/บรรยาย
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140